[回到版面][重新快取]
檔名:1405945336248.jpg-(63 KB, 565x609) [以預覽圖顯示]
63 KB想搵band友 名稱: 無名氏 [14/07/21(一)20:22 ID:grx5IrTo] No.10599 2推 [回應]
係香港搵人夾動漫歌仲難過搵到島民
仲要十之八九夾萌系動漫
所以想搵band友夾番D熱血動漫歌
例如macross7,doa英雄咁

唔知有冇島民想join?
我係鼓手
無名氏 : 低調推Jam project, 分享一下感覺就係夾咩類型歌都無所謂, 最緊要成員們都歡喜聽(v5qKkLLg)(14/07/23 23:35:22)
Bradley : BvUmaD http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG(1//MXKkU)(15/10/22 05:58:57)
類別: band友, 夠粗BAND友, ACG [編輯]
無標題 名稱: 無名氏 [14/07/22(二)17:39 ID:3wQXiyeA] No.10622   
>>No.10599
我想玩但只係學緊掃Chord
(重點是我係3X中年大叔)
無標題 名稱: 無名氏 [14/07/22(二)19:14 ID:hMJCfNvA] No.10623   
其實我好想搵人夾暴走P
但係難到爆橙
無標題 名稱: 無名氏 [14/07/22(二)19:35 ID:YmBdDpeE] No.10624   
>>10622
一様啱啱學電結他(揮手)
但打咗四年鼓(<--利申唔勁)
無標題 名稱: 無名氏 [14/07/22(二)23:45 ID:kbyq6.po] No.10628 2推  
唔知點解以前聽開band music就想夾band,但自己就走學鼓,然後出去D社區中心搵到返黎既人,個個片學既第一樣樂器都係鼓…
無名氏 : 結果吹雞都係鼓佬[/facepalm](fYkQE47c)(14/07/23 00:54:51)
無名氏 : 敲擊樂五重奏…(rHJIdAwA)(14/07/24 10:27:01)
無標題 名稱: 無名氏 [14/07/22(二)23:50 ID:3b6F2TUo] No.10630 1推  
冇音樂底...
有支結他...但唔識彈...
又唔想比錢學
無名氏 : 我同你差唔多一樣,不過支野係BASS(zehobpz2)(14/07/24 02:47:34)
無標題 名稱: 原PO [14/07/23(三)21:46 ID:GAS6VWvo] No.10647   
>>No.10622
大叔都OK!
有冇龍馬隼人既狂氣?

>>No.10628
無計啦
學鼓平呀
無標題 名稱: 無名氏 [14/07/24(四)00:14 ID:brBLLa4E] No.10651   
 檔名:1406132045621.jpg-(296 KB, 450x616) [以預覽圖顯示] 296 KB
搵人已經好難,搵到地方表演好似仲難?
另外呢邊女vocal已有團,夾v家歌為主
無標題 名稱: 無名氏 [14/07/26(六)15:29 ID:/x/h8.2E] No.10686   
識少少彈琴,平時都係自己solo下動漫歌果d,
不過未玩過keyboard同夾歌orz

檔名:1399914938154.png-(463 KB, 820x640) [以預覽圖顯示]
463 KBPS3必玩遊戲 名稱: 無名氏 [14/05/13(二)01:15 ID:RD3QOCj2] No.8972 16推 [回應]
入手左部PS3
第一.有無D GAME島民推薦??
第二.想問下邊到有2手PS3平GAME賣??小弟住寶琳 最好九龍/港島
(去過好景/信和/188)沙田好唔好?
第三 GT5 GTA4/5 SIREN THE LAST OF US應該咩價??
感謝島民!!
無名氏 : 推薦ARMORED CORE(UHiPuIJI)(14/05/13 01:17:40)
無名氏 : ↑4定5先(uwFvv7rI)(14/05/13 04:51:32)
無名氏 : 4唔好玩, 5啦(1ybKZc5Q)(14/05/13 05:05:39)
無名氏 : 沙田的GAME舖執有九成, 另推薦魔龍寶冠(.Kaw7WtA)(14/05/13 08:06:05)
無名氏 : 魔龍寶冠+1(UIASuG7c)(14/05/13 11:41:32)
無名氏 : AC4系其實都不錯的,4有4的好,5有5的好(9wM5Ofrs)(14/05/13 13:02:38)
無名氏 : ARMORED CORE係唔錯, 但玩法都幾hard core下, 唔易上手(u0yTB56o)(14/05/13 13:20:45)
無名氏 : 原PO唔好買GT5, 應該買GT6(u0yTB56o)(14/05/13 13:22:23)
無名氏 : EXVSFB(iUiGVlgg)(14/05/13 15:11:21)
無名氏 : 異魂傳承,雖然很舊但意外的令人印象深刻(0soUyLlU)(14/05/13 15:24:33)
無名氏 : SIREN(M1ecBLvg)(14/05/13 18:03:28)
無名氏 : 加D.O.D 3(M1ecBLvg)(14/05/13 18:04:15)
無名氏 : 曬機能作: God of War 3, uncharted 2 & 3, last of us(LEmkcRz6)(14/05/13 18:10:18)
無名氏 : 推last of us,好似睇電影咁(zsb7s9A.)(14/05/13 18:41:36)
無名氏 : SOULS系列 Demons神作 DARK良作 DARK2駄作(CAmT8WFM)(14/05/13 19:48:30)
無名氏 : MGS4(pTyk4OBM)(14/05/17 22:26:20)
類別: acg, ps3, 遊戲推薦, 一黎就阿嫲扣肉會唔會重口味左d, 雖然我喜歡[ry [編輯]
無標題 名稱: 無名氏 [14/05/13(二)23:53 ID:RD3QOCj2] No.8983 1推  
感謝各位留言
我已經搵到SIREN GT5(50蚊買左...以為平) THE LAST OF US
好了
THE LAST OF US 170
SIREN 110
未知一手定二手
想問如果二手 要唔要好??
(呢兩隻我一定要 問題係怕買得唔抵...)
無名氏 : 補充:已確定為二手(vfp0r2RM)(14/05/14 00:34:58)
無標題 名稱: 無名氏 [14/05/14(三)22:10 ID:6uFkTcSA] No.8991 1推  
Dark Souls
無名氏 : 唔好陷害原PO落坑[各種意味](Toq81rKA)(14/05/15 18:17:40)
無標題 名稱: 無名氏 [14/05/17(六)14:38 ID:1d8hhF1M] No.9017   
ARMORED CORE只買一款的話
建議買Armored Core For Answer,然後一定要日配

檔名:1393375798802.jpg-(199 KB, 400x391) [以預覽圖顯示]
199 KB藏逾 7,000兒童性虐漫畫 恒管男生還柙候判 名稱: 無名氏 [14/02/26(三)08:49 ID:M36fRSOU] No.7589 13推 [回應]
恒生管理學院二年級學生,自一年前開始瀏覽有大量兒童性虐漫畫的網上論討區,他不單經常下載該些漫畫,及後更成為版主。警方憑下載者的IP地址,於去年到男生寓所將男生拘捕,並在其電腦內發現逾7,400項色情漫畫項目,其中漫畫角色明顯少於16歲,估計只有2至14歲,內容則涉及性虐、展露私處等行為,其中逾1,100項屬3至4級。

學生林千力(20歲)今在屯門裁判法院承認管有兒童色情物品罪,裁判官將被告押至3月18日判刑,以取得被告的各項報告,而辯方指被告只是下載自用,沒有將漫畫上載發佈。


紳(變)士(態)們要小心啦
無名氏 : 開始月經的討論吧:一分鐘內有什麼辦法讓硬碟不能再讀出(JHfZ9oIU)(14/02/26 09:43:02)
無名氏 : 精神時光屋(3pxNATuU)(14/02/26 10:12:13)
無名氏 : 你需要鋁熱劑(ovAQQMYE)(14/02/26 10:46:01)
無名氏 : 網上討論區 版主 IP地址 草不可避(BaIzBZIM)(14/02/26 14:18:13)
無名氏 : 開始文革了,二次元也規管,係一個獨裁管理的制度裡發揮了何等的作用?(4iNuuzlM)(14/02/26 14:26:19)
無名氏 : 2至14歲←沒人吐槽這個嗎?(ypxgPGYo)(14/02/26 14:50:58)
無名氏 : 藏有兒童色情物品好多地方都係重罪,到底上面班人係真心定典線?(bXpvrvWM)(14/02/26 17:50:34)
無名氏 : 我相信這個世界如果沒有A片H本,困擾的不單只是男人…(PFM3txr6)(14/02/26 18:20:38)
無名氏 : 漫畫角色, 估計只有2至14歲, 估計的標準是什麼...(rhlveh9k)(14/02/26 18:34:47)
無名氏 : RIP, 漫畫既蘿有咩問題呀(Df00a13A)(14/02/26 18:58:32)
無名氏 : 兒童色情物品重罪但不包含(或目前未包含)二次元 是香港超嚴(BaIzBZIM)(14/02/26 21:24:47)
無名氏 : 蘿莉控不是人,用二次元發洩,總好過別不了瘋起來找三次元發洩吧(orDPEouY)(14/02/27 02:33:21)
無名氏 : 反村幼兒的畫風看上去大概就是4歲吧(wOhPFrPo)(14/03/19 21:15:54)
類別: 性別, 言論自由, acg [編輯]
有回應 9 篇被省略。要閱讀所有回應請按下回應連結。
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/27(四)11:14 ID:bSzXaS0I] No.7625 8推  
兒童色情根本冇得講,一定好大罪,就算二次元一樣要死
班所謂紳士唔該J少陣喇,又搬到獨裁又盛
無名氏 : 只能說這裡不是日本, 另外日本那邊也開始收緊了(ZVl6gwKI)(14/02/27 12:15:49)
無名氏 : 係歐美病態恐child abuse風潮, 施壓日本收緊(AyTvr0vA)(14/02/28 01:47:47)
無名氏 : 2020前要肅清秋葉原(0FPAf2xo)(14/02/28 14:07:54)
無名氏 : 咁你知唔知有祖父母管有孫子嬰兒裸照被補入左性犯罪者list(lVKrjFC.)(14/03/03 14:26:06)
無名氏 : 重有管有自己既嬰兒裸照被補一樣入list(lVKrjFC.)(14/03/03 14:26:41)
無名氏 : 寫得唔清楚既"善良"法律比有惡意獨裁者更差,最近的所謂兒童色情法話就是這種(lVKrjFC.)(14/03/03 14:28:24)
無名氏 : 推出來大條道理"Think of the children!"不同意的一律當女巫燒(lVKrjFC.)(14/03/03 14:29:05)
無名氏 : Welcome to 1984(lVKrjFC.)(14/03/03 14:29:39)
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/27(四)20:51 ID:igWiOI6E] No.7636   
相關新聞
http://www.cib.gov.tw/News/Detail/29392
證據確鑿
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/27(四)21:49 ID:x9HSu.m.] No.7637 9推  
>>用二次元發洩,總好過別不了瘋起來找三次元發洩吧
個人認為使用色情物品洩欲並非不可,但不代表任何色情物品也可接受。像強暴、性虐待則可能會在潛移默化中令人產生錯誤的性觀念。而
無名氏 : 價值觀歪曲既人睇咩都會扭曲架啦, 而且心智唔成熟就唔好睇R(4JrzZvPw)(14/02/27 22:20:54)
無名氏 : 咁II級電影都應該禁啦,重要所有槍game都要禁(6FU7Zv0c)(14/02/27 22:21:14)
無名氏 : 一陣有人玩完GTA5出街亂斬人點算(6FU7Zv0c)(14/02/27 22:21:52)
無名氏 : 按錯, 心智唔成熟就唔應該睇十八禁啦, 不如話用歲數限制讀者根本無意義, 但無奈無咩機制可以量化個人(4JrzZvPw)(14/02/27 22:23:48)
無名氏 : 索性睇咸書要考牌算啦(誤(4JrzZvPw)(14/02/27 22:25:02)
無名氏 : 那世上所有人都應去關,因為在未知的未來所有人都可能會犯罪(/cWZSsvE)(14/02/27 23:31:43)
無名氏 : 講到潛移默化,第一個要禁就係聖經同可蘭經。(X8.3IyK2)(14/02/27 23:35:04)
無名氏 : 聖經真係好黃好暴力,跟住經典文學都禁,書都無得睇(wX.zMLog)(14/02/28 00:52:20)
無名氏 : 大家《1984》,YEAH!!!(fVpwpwuU)(14/02/28 01:39:57)
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/28(五)01:44 ID:AyTvr0vA] No.7652 3推  
>如果係有真野的話,咁就真係抵佢死
唔關事. 上面條文好清楚, 香港係連非真人,
甚至"被描劃為兒童的人"都可以入罪.

有個案例係機場有人報警趕個流浪漢, 佢身上有本蘿漫,
都用呢條入左罪.
無名氏 : 但係機場條友係影裙底比人捉到,順便告埋佢有蘿莉漫。(fVpwpwuU)(14/02/28 03:15:20)
無名氏 : 咁只能請果堆唔係兒童就唔得既人移民去日本,或者去深山定居唔好比人發現(dT/o0cmI)(14/02/28 16:33:38)
無名氏 : 你完全倒轉左....人地話有如果有真野,要拉就簡單好多,根本不用理會那些漫畫(KbP9NP/U)(14/03/02 00:27:07)
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/28(五)09:21 ID:mqmHTqeI] No.7656 2推  
咁到底條友係因咩事比人搜
真人?報導寫得唔清唔楚咁?
無名氏 : 請先付10個金幣才可閱讀隱藏內容(xDkNY3fg)(14/02/28 13:04:55)
無名氏 : AV仁精選.7z - 由版主上傳 - 需要100個金幣下載(xDkNY3fg)(14/02/28 13:05:11)
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/28(五)13:29 ID:AyTvr0vA] No.7658   
>>No.7652
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20080307/10837208
邊度有影裙底
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/28(五)20:57 ID:5AvE259A] No.7670 2推  
>>No.7652
>>No.7658
所以這案件不是告純藏有漫畫
而是單純住在機場沒有法例規管
而遊蕩要入罪很講究證人怎樣給口供, 有一定機會告不入
難得被告身上有色情漫畫
所以警察加多一條入罪機會大很多的管有色情漫畫
某人犯了A罪,但入罪機會不高時
用入罪機會較高,但相關性反而較小的B罪起訴
是香港警察一直在用的技巧
所以單純告管有色情漫畫是很少有的案例

今次看No.7636的新聞所述
應該是那網站有真人影片/圖片
中港台聯合拘捕了所有有關人士
香港學生是漫畫區的版主所以一併拘捕了
拉了又不可能放
所以就算只有漫畫都用管有兒童色情物品罪起訴了

希望今次都只是特例,不然連漫畫都拉也太恐怖了
無名氏 : 這年代用討論區太大風險(kat19DDk)(14/02/28 22:19:40)
Bradley : wDTW0B http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG(pvZZEmaw)(15/10/24 15:10:40)
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/28(五)22:55 ID:AyTvr0vA] No.7672 7推  
>>No.7670
所以講到尾, 係唔執法而唔係唔犯法,
同真唔真人毫無關係.
無名氏 : 你白痴的嗎....(KbP9NP/U)(14/03/02 00:28:14)
無名氏 : 白痴得過丟低一句就算既戇鳩仔?(ahpFwFI.)(14/03/02 14:33:19)
無名氏 : 所有出街的人都可以用遊蕩告,所有同朋友出街都可以用非法集會告,出一次告一次,入唔入唔重要(lVKrjFC.)(14/03/03 15:00:12)
無名氏 : 「係唔執法而唔係唔犯法」知無?(lVKrjFC.)(14/03/03 15:00:27)
無名氏 : 乜話你咁大膽係屋企同屋企人食飯?皇恩浩蕩唔捉你咋,重唔多謝政府?(lVKrjFC.)(14/03/03 15:01:41)
無名氏 : 睇下條文先放屁拉戇鳩仔(IvHYzK1E)(14/03/03 16:42:39)
無名氏 : 條文話佢入唔入到你,無話可唔可以日日揾你“協助調查”(drogWKFg)(14/03/04 08:00:17)
無標題 名稱: 無名氏 [14/03/01(六)22:14 ID:oUvQsdcc] No.7682 9推  
>>No.7672
>>所以講到尾, 係唔執法而唔係唔犯法,
>>同真唔真人毫無關係.
錯 真人有實實在在出生日期
但係虛構角色就係原作者話事
所以問題係你有無咁多錢去打官司
請唔請得到原作者屌個法官:「我話十八歲就十八歲!」
如果作者話十八而法官唔同意
就係法官侵犯緊作者創作自由

另外
好多H-GAME一開始就寫明角色十八以上
憑依句基本上場官司都有得打
無名氏 : 不過香港同日本唔同, 好難講, 日本果堆H GAME全寫18歲真係吹帳(4RJRbjOA)(14/03/01 22:21:49)
無名氏 : 錯乜Q? 條例寫得好清楚, 同埋你要說服既係jury(sGl1VdII)(14/03/01 23:32:36)
無名氏 : 作者話十八,你可以打話係作者誤導你,你都係受害者。(oUvQsdcc)(14/03/01 23:39:18)
無名氏 : 同埋你搵唔到證據證明角色未夠十八。(普通法係無罪假定論,係你要搵證據證明佢未夠)(oUvQsdcc)(14/03/01 23:40:51)
無名氏 : '作者已死' 未聽過唔知係乜就讀多本書先返黎(W0PSPlF.)(14/03/02 12:36:55)
無名氏 : 作者已死就問出版社,反正日本漫畫應該未過七十年,一定有版權人。(YF/0B6L2)(14/03/03 00:48:12)
無名氏 : 如果係同人誌,就去問作者遺產繼承人,版權都係遺產。(ZErBPhxU)(14/03/03 21:11:25)
無名氏 : 呢d小case有錢實打甩,不過窮人必死(QHi3N8Xc)(14/03/04 01:45:14)
無名氏 : 回上面:“作者己死”係指作者創作時的意念唔會影響讀者嘅閱讀感受,只有意念表達方式先會有影響(.FUFv.uc)(14/03/19 14:09:11)
恒管生判勞教中心 名稱: 無名氏 [14/03/18(二)22:04 ID:VOg9NZuY] No.7970 1推  
http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/news/20140318/52294406

開判!
判勞教中心有冇案底?
無名氏 : 罪名成立而不是撤銷控訴, 所以應該有(sLqDxoRg)(14/03/19 11:37:35)

檔名:1392209757615.jpg-(380 KB, 1024x768) [以預覽圖顯示]
380 KB二手宅物 名稱: 無名氏 [14/02/12(三)20:55 ID:MVhKcb3.] No.7312 7推 [回應]
大家多數是用什麼平台去出清宅物?
漫畫賣給二手書店基本上和賣廢紙沒什麼分別
角色周邊直接丟垃圾又好像太可惜

不知道如何處理才好……
無名氏 : 送比島民(aCgrxO7I)(14/02/12 21:40:11)
無名氏 : 宅物詳細希望(z6HUTGIc)(14/02/13 13:13:42)
無名氏 : 向朋友推銷(PrE2NUNc)(14/03/03 00:32:32)
無名氏 : 燃燒友情+1(Tbn5QGso)(14/03/04 10:05:53)
無名氏 : 燃燒友情+2(bFBT2mS2)(14/03/05 01:55:13)
無名氏 : 燃燒友情+3 向朋友推介作品的亮點(oik.lp2c)(14/03/05 14:35:48)
無名氏 : 早知如此....何必當初....(F2FeUH/s)(14/03/07 23:52:47)
類別: 購物, 買賣, acg [編輯]
有回應 10 篇被省略。要閱讀所有回應請按下回應連結。
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/18(二)23:39 ID:wZl9PZvI] No.7473 6推  
上面推了文才想起可以按回應...

1.HK YAHOO拍賣
雖然HK Y拍的瀏覽人數是比較少,不過還是有能賣出去的可能,我幫朋友設賣場賣單本/套裝漫畫也賣到一半,
比較麻煩的是如果你在08年之前沒做過賣家認證,現在要認證必須手機和信用咭一起驗證才行,
Y拍設賣場要付錢,不過就幾元而已,你可以選擇在七仔買網用錢支付,或是信用卡月付,
你可以開個綜合的,有人想要哪本再另開賣場,不開也行,只是開了雙方都可以給評價,不過綜合的有時會被Y拍說違反規則下架(本身有不可開綜合的規距,除非不拆賣)

2.失敗論壇/夜玥論壇
這兩個論壇的二手版算是比較多人看的,不過夜玥現在禁止註冊
失敗感覺也比以前少人,但你還是可以去開帖試試,這邊沉帖很快,且禁止無意義推帖

3.FB開香港區二手社團/專頁
你可以在FB開一個香港二手動漫買賣區,然後一直拉人加入,雖然能賣出的機會可能比Y拍還低,但反正也只是建立多一個交易平台,沒壞處

我可不是看原PO找不到買賣平台才打的,是怕別人說在港版想問個買賣平台都問不到,不要誤會了
無名氏 : 如果你是女的:背景是百合 | 如果你是美少:背景是玫瑰 | 如果你是死宅: 靠妖!會被感染!快逃!!(PfCT9CGA)(14/02/19 01:08:49)
無名氏 : 這提案不錯啊...本身有一些買了覺得是地雷的漫畫正擺在角落發霉...(GWAA9yQI)(14/02/19 02:06:06)
無名氏 : 你都覺得是地雷了,會有人想買二手嗎囧(SIF7pcJ6)(14/02/19 03:14:34)
原PO : 感謝你!(抱緊處理)夜玥因為一直有上去看小說倒有個AC可以用,看來可以轉去那面賣(Eeb.dbIE)(14/02/19 15:24:54)
無名氏 : 人的口味是很難說的,書有人出自然也有人買~~二手的好處是價錢平看完丟掉也不心痛~~(ymfsgccI)(14/02/20 13:31:24)
無名氏 : SIF7pcJ6要看看『雅量』~(GcYVDUDU)(14/03/04 22:45:12)
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/19(三)15:27 ID:36CG11ZY] No.7479   
讓我想起以前因為只想要蘭卡的q版figure和景品便買全套
最後不小心把完整的全新雪露的東西丟了
現在借個機會宣傳下,之前完全沒人理.....
http://komica.yucie.net/trade/pixmicat.php?res=297
無標題 名稱: 無名氏 [14/02/23(日)15:28 ID:/Ewk79yw] No.7545 3推  
 檔名:1393140495613.jpg-(172 KB, 800x944) [以預覽圖顯示] 172 KB
如果想賣一堆過期雜誌.....會唔會有人要?
之前買左十幾廿本ビバ☆テイルズオブマガジン.....
原本想拆晒scan入電腦, 但scan左幾本後, 部scanner就壞左
而家無位放, 想賣返出去
無名氏 : 想問多少錢+有甚麼期數(cEMzeoM6)(14/02/23 18:14:31)
無名氏 : 好似係由第1期至十幾期都有....實際要再搵搵先知....(/Ewk79yw)(14/02/23 21:49:18)
無名氏 : 因為單純儲封面,所以想知期數(cEMzeoM6)(14/02/23 23:54:50)
無標題 名稱: 無名氏 [14/03/02(日)18:04 ID:Yhv8CJcE] No.7699 3推  
 檔名:1393754682548.jpg-(211 KB, 1442x1082) [以預覽圖顯示] 211 KB
我是>>No.7382
也有一些宅物想看看有無人想要
紅勇士,人狼,ルパン三世$200
超時空騎団$100
可以議價
無名氏 : 紅勇感覺如果可以醫悲應該價錢唔只200吧. . . .(QPfZKW9g)(14/03/02 19:52:15)
無名氏 : 謝謝但我沒有信用卡,如果多人想要可在這裡bit價高者得(Yhv8CJcE)(14/03/02 20:13:42)
無名氏 : 好似受paypal,但印象中超難搞. . . .(ikG285bo)(14/03/07 21:07:31)
無標題 名稱: 無名氏 [14/03/02(日)20:53 ID:Lqy8Us3M] No.7700   
順便問問過去半年的日本動漫月刊有沒有人放?Newtype之類
無標題 名稱: 無名氏 [14/03/03(一)02:20 ID:lMb8iLiQ] No.7710 1推  
 檔名:1393784420800.jpg-(497 KB, 576x828) [以預覽圖顯示] 497 KB
(之前的圖拍得不太好再拍過)

之前在日本11月入手的雜誌
因為為了環保袋而買
這本會有人要嗎?連貼紙海報

/人◕‿‿◕人\ :環保袋很可愛
無名氏 : 要送我嗎?(XlTpq2.A)(14/03/04 17:41:17)
無標題 名稱: 無名氏 [14/03/03(一)08:35 ID:5MaZNASc] No.7711   
 檔名:1393806958451.jpg-(337 KB, 694x604) [以預覽圖顯示] 337 KB
1/8 Lily Figure 一隻, 屋企無位擺所以賣.....只求賣出, 價錢$500可議

全新完全未開過, 盒面盒底圓形貼紙完整, 係個盒頂鋪左少少塵。
無標題 名稱: 無名氏 [14/03/03(一)13:36 ID:Bn/q14EI] No.7714 4推  
題外話

年初三我到深水埗散步 發現其中一個檔口賣的全都是封面非常糟糕的日本ACG雜誌 大概是某個已離世的宅男的遺物吧? 那個檔口的老闆還是個幾十歲的老頭......
無名氏 : 咪咁口衰,你唔比人地係有喜事先棄的?(q4MhPXTc)(14/03/03 16:01:40)
無名氏 : 老頭也年輕過……(lMb8iLiQ)(14/03/03 16:07:16)
無名氏 : 唔係我黑心腸 但最近都有一兩單「主人離世宅物被人棄置」事件(13elcGtA)(14/03/03 23:13:35)
無名氏 : 當然如果條友結婚就當然好啦 不過呢會買呢種書嘅人⋯⋯(13elcGtA)(14/03/03 23:15:15)
無標題 名稱: 無名氏 [14/03/04(二)01:44 ID:AKsqj5mQ] No.7725   
個人用yahoo清咗唔少嘢,當然平賣賤賣是有的
家中冇位冇辨法...
無標題 名稱: 無名氏 [14/03/07(五)01:25 ID:q9v7JqFQ] No.7766 2推  
以前會將漫畫半賣半送(好吧,一兩蚊本其實根本就是送)的交到同區的二手漫畫店
算是比直接丟掉來得好,可以讓他在店內等待下一手主人
可是最近路過該店的時候發現過半數鋪面已經變成了精品雜貨,而二手小說漫畫以五蚊十蚊本出清
(不用詳細了,屯門區市中心「係咪買書丫」那個商場一樓)
以後丟書只剩下垃圾房和救世軍了嗎?

by沒耐性等待拍賣和見面交收但又老是被家人不定期勒令清書櫃的人
無名氏 : p.s.自己不擅長保養書籍,很多時漫畫都是二手三手四手貨,但還是無法狠心交給大嬸當廢紙賣(q9v7JqFQ)(14/03/07 01:45:11)
無名氏 : 那一間店很好的, 我都花了 1K+ 買了很多好漫畫(UwqTzt9k)(14/03/11 08:15:14)

拉票宣傳 名稱: 無名氏 [14/01/07(二)23:28 ID:/So4/Yt6] No.6741 3推 [回應]
香港中文大學動漫研19屆候選內閣《漫聲世語》在 Facebook 上。如要連結香港中文大學動漫研19屆候選內閣《漫聲世語》
https://www.facebook.com/cuacs19

--求一人一讚--
無名氏 : 管管有廣告(mcZT8WYc)(14/01/08 08:45:33)
無名氏 : 點先可以dislike(ZKZ9xiHI)(14/01/08 08:46:03)
無名氏 : 都大學仲中二病,長大好嗎(jdMV8kNU)(14/01/09 00:12:20)
類別: 請刪PO, 借刀?, 進擊的藍貓幫, 小狼默示錄, 葡萄適, 大二病也想談戀愛, 偽娘同好會, 校園, 社團, acg [編輯]
無標題 名稱: 無名氏 [14/01/08(三)03:38 ID:bbxdNwoQ] No.6744 1推  
咩野黎
無名氏 : 黑LIKE(OYWnLtPs)(14/01/08 09:29:34)
無標題 名稱: 無名氏 [14/01/08(三)09:36 ID:UNzCo6Rk] No.6745 1推  
藍貓幫退散!
Bradley : X7PO8K http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG(1//MXKkU)(15/10/22 13:50:39)
無標題 名稱: 無名氏 [14/01/08(三)17:20 ID:RUq3bPSg] No.6751   
Why are you reporting this Page?

香港中文大學動漫研19屆候選內閣《漫聲世語》

I just don't like it
無標題 名稱: 無名氏 [14/01/09(四)10:34 ID:cSlA6YqM] No.6760   
 檔名:1389234878356.png-(13 KB, 421x159) [以預覽圖顯示] 13 KB
呼呼.... 若要人不知 唔好太白痴
無標題 名稱: 無名氏 [14/01/09(四)11:10 ID:tyNi3L8o] No.6761 2推  
大學學會社交圍內自己玩自己事,惹人一笑何罪之有
無啦啦俾人掟上島再引人鞭,甚至標籤做乜鬼藍貓小狼黨,將新人政治化
眼下就憧憬acg入面一班人玩得興起開心既學會,實際上見人開心就用魚蛋論去否定別人恥笑別人
難怪香港前途愈來愈暗淡,不懂幽默只會批鬥
唔該上面惡意恥笑又好,路過抽水又好,陰謀輿論又好,反思自己有冇份令香港人與人之間氣氛倍加沉重
人係需要幸福,而唔係仇恨
無名氏 : 一言一行都會招致共業,當你追求幸福不果時,切勿怨天尤人(tyNi3L8o)(14/01/09 11:12:01)
無名氏 : 人地肯玩,大家支持,到時雙方面都有機會笑一笑,不好嗎?(tyNi3L8o)(14/01/09 11:12:54)

檔名:1387827566717.jpg-(376 KB, 782x1149) [以預覽圖顯示]
376 KB近日的一連串香港ACGN事件…… 名稱: 天刹煌 [13/12/24(二)03:39 ID:ZBnxpjzk] No.6475  [回應]
接下來是篇長文,我不知道該不該這樣發上來,要是不合規矩的話(也不知道此文是合適於同人版還是香港版),我在此先向大家道歉。

由明光社闖入CW、到CW被警察檢查本子、以至信和查封事件,相信激起了不少ACGN界的朋友關注,大家感到自己生存空間被剝削,都為相關事件感到不滿、想要反抗和拒絕一連串事件背後的「什麼人」。

我和大家一樣,在得悉事件的時候,滿肚子是火,一邊關注網上的各種論壇、FACEBOOK發言,一邊咬牙切齒想要爆發肚子裡的怒火、把心中的不忿指向大家認為應該抗議、應該拒絕的傢伙們。

前兩天,一位和我同樣關注事件的友人要求我冷靜下來,去好好看清楚事件以及阻止現在腦子正充血的各位朋友。

我嘗試讓腦子冷靜下來、也變得慢慢去看別人的發言以及行動,及後也去逛了當時大家所擔心的RG活動。

然後我稍微注意到一件事。

不知道大家有沒有看過「宇宙兄弟」呢?當中有一集,主角的隊伍的考試內容是要求寫信去抗議正反對「載人航天發展」的評論家,要求對方理解「載人航天」的優點。而主角南波六太則說了一個叫「三次元的螞蟻」的故事去回答這個考試。
類別: Too Long, Cool Story Bro, 無視正道的"三次元"的螞蟻, 貴族精英三次元螞蟻開創新文化出路, ACG, 宗教, 左膠右翼試劑, 三次元螞蟻和一次元螞蟻都要受引力束縛 [編輯]
有回應 16 篇被省略。要閱讀所有回應請按下回應連結。
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/25(三)21:12 ID:DVptU8rI] No.6513 4推  
香港宅男欠行動力,內部不團結..不能結合其他團體合作,例如香港的同性戀團體,出版業.遊行和一起開會也做不到!
有人像反國教的中學生這麼有行動力就好了,因為人大了,就不夠中二嗎?
無名氏 : 遊行要求政府放鬆管制讓我們打手槍有點心.......這不是一般的羞恥play(bLhXoZbY)(13/12/25 22:20:55)
無名氏 : 當年有位勇者帶戴口罩遊行反對版權條利,因為不能下載AV而出來遊行,而且還上了電視!(DVptU8rI)(13/12/25 23:01:51)
無名氏 : 中肯一句 「大家都知道自己這樣做只會成為被說笑的對象」(Z6qZQ/R.)(13/12/26 09:39:29)
無名氏 : 下面有實例,可能係基基spy曲線陷acg迷於不義(OUJLmyKc)(13/12/26 11:45:56)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/25(三)21:45 ID:Fq6INrwM] No.6514 1推  
>>No.6510
ACG背後只是小商戶
老翻AV背後是黑社會
不是說黑社會不用管
而是黑社會管之前要很多事前功夫
不像小商戶那麽容易
(甚至可能為了減少黑社會經犯毒賺錢,就放過他們賣老翻AV)
無名氏 : 高質留言GJ(vI0p60Y2)(14/01/08 05:29:37)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/26(四)09:07 ID:H7ejDk6M] No.6518 13推  
 檔名:1388020037064.jpg-(150 KB, 375x500) [以預覽圖顯示] 150 KB
如果去完日本
帶住d"迷"本返黎比海關見到會唔會收皮?
無名氏 : 唯一理解 你應該係舉起本野過海關 LOL(Z6qZQ/R.)(13/12/26 09:36:45)
無名氏 : 當然係放喼入面,講緊如果比人查?而且實見到,將會成喼都係....(H7ejDk6M)(13/12/26 10:06:32)
無名氏 : 又有豬一樣的隊友自貼俾人增加話題,這場仗輿論戰必敗(OUJLmyKc)(13/12/26 11:41:25)
無名氏 : 小蘿莉真是太棒了...(PnTARprA)(13/12/26 15:56:11)
無名氏 : 老實講如果佢過x光機見到你成喼都係書, 實在沒有查你的必要(hQoxo3CQ)(13/12/26 16:32:12)
無名氏 : 書如果經過 X光, 會見到封面嗎?(jpwV0jHg)(13/12/26 18:58:41)
無名氏 : 除非你本身用好多奇奇怪怪的物料造,唔係X光分唔出(vv/LMwH.)(13/12/26 20:16:33)
id=39146296 : 謝謝6518(2Z1Hdllk)(13/12/26 21:26:26)
無名氏 : 記得等到回家先好看,之前有人在機場看18同人被人捉!(quYwdQR.)(13/12/27 01:01:10)
無名氏 : 除非有人找海關投訴吧(就快c85)(5p3wUHYI)(13/12/27 01:19:06)
6518 : 正準備c85,我自己買返黎自己睇佢投訴邊個?(yNQHoZn2)(13/12/27 05:47:27)
無名氏 : http://www.customs.gov.hk/tc/passenger_clearance/p(OM991FFo)(13/12/29 05:59:29)
無名氏 : 樓上麻煩掉去 http://goo.gl 縮一縮網址吧(UNzCo6Rk)(14/01/08 09:46:49)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/26(四)09:22 ID:yeS7LM3s] No.6519 4推  
>>No.6510
事情不是這樣的
AV的權利跟動漫的權利是一體的 打壓AV只會合理化打壓動漫
無名氏 : 但是兩者的製造方法差太多了吧,我是針對這個所以認為AV應該比R18動漫更優先去打壓(8rrTh6ws)(13/12/26 15:55:31)
無名氏 : 就算以受眾來說,AV的受眾都比R18動漫的受眾多非常多,以"保護青少年"為理由的話更加應該先打AV(8rrTh6ws)(13/12/26 15:57:38)
無名氏 : 更何況打壓AV=打壓社團,更加更加可以"保護青少年"吧?(笑(8rrTh6ws)(13/12/26 15:58:38)
無名氏 : 簡單來說就是:舉報者有種就直接說"我就是討厭動漫",否則現在這保護青少年所以反動漫的理由根本錯漏百出(8rrTh6ws)(13/12/26 16:00:34)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/26(四)14:22 ID:EzFyQ7k2] No.6521 1推  
網上講這麼多無用,要行動才可以.
1)結合網上力量,開FACEBOOK 專頁.
2)定期開會(每月一次),和同人,腐女一起面對面談,很多事在網上筆戰,約出來談很容易解決,和考慮 傳媒的問題!
3)在CW,RG,甚至信和門口貼單張,令多些ACG迷知道這事!
4)等待集合自己力量才考慮和其他團體合作!
無名氏 : 如果不能動員一千人遊行,行動基本是失敗,為甚麼中學生能做到?而大人做不到呢?(EzFyQ7k2)(13/12/26 14:27:55)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/26(四)15:57 ID:PnTARprA] No.6523 5推  
想問一下
上次好像有看到有人說男性露上點也是18X
但是我印象中, 看過不少廣告(多是健身)
就是男性露上點的
這到底是?
無名氏 : 佢覺得個角色系女性,無明確指引,審查嘅米話曬事羅(Lcvqv0cc)(13/12/26 16:54:16)
無名氏 : 審查嘅睇到偽娘會性起咪有事囉(rnyz.yTE)(13/12/26 18:55:01)
無名氏 : 跟偽不偽娘無關, 而是單純有人說不偽娘露上點也是18X(PnTARprA)(13/12/26 20:15:34)
無名氏 : 根據香港法例,妖精,二次元也犯兒童色情...多數是fbi弄死色情網站,查到信用卡資料,就會上門抓人!(quYwdQR.)(13/12/27 01:06:11)
無名氏 : 那誰跟解答我這個問題...(OMEfbvCE)(13/12/29 22:00:45)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/26(四)16:39 ID:sPg9n1FU] No.6524   
>>No.6521
要搞政治化就往淫審署對於同人這種完全自由創作的刊物自由裁量權過大,影響言論、出版自由的方向講
提起AV、靚模,同人、漫畫受歧視又唔系第一次,如果搞成問點解凈系搞我,恐怕反而被恥笑……
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/31(二)11:25 ID:se2x8ShM] No.6605 2推  
遲d實打理埋網上色情,
141非法個d已經重案組跟進,
this av呢d都及及可危
無名氏 : 從來不上141 THIS AV(2bJ3/s6o)(13/12/31 21:44:33)
無名氏 : 大佬,141同馬伕有咩分別...........(AcfRdSTQ)(14/01/05 12:52:19)
無標題 名稱: 無名氏 [14/01/01(三)20:19 ID:xpjww8K2] No.6636 2推  
成班人都男性中心主義眼光去睇依件事,一講H本被抓就只會聯想到AV,141,THISAVE,完全忽視某明肛最痛恨的就是同時挑戰異性戀及保守道德觀念的BL H本
無名氏 : 明肛算得乜, 傳媒/差佬先係真正有影響力, 佢地幾時得閒搞BL(/DDvwtj2)(14/01/01 20:29:03)
無名氏 : 同埋男性中心你個頭, 唔好將腐女心態代表其他女人(/DDvwtj2)(14/01/01 20:30:35)
無標題 名稱: 無名氏 [14/01/05(日)01:23 ID:571ukojo] No.6716 1推  
>>No.6523
>>上次好像有看到有人說男性露上點也是18X
男性露上點不犯法
已經有案例判無事了
話說曾經有某個大嬸告幾個搬運大隻男露兩點公然猥褻
結果法庭判她敗訴
無名氏 : 終於有人回答了(感動(5zIIU.js)(14/01/05 22:49:24)

這次rg的退潮作戰成功嗎? 名稱: 無名氏 [13/12/22(日)19:03 ID:Cj6w4LGs] No.6442 2推 [回應]
4:00左右就走了,不知道到後面有沒有明光使徒登場
但明顯看到這次參加的社團都有了一定的防禦意識,少了一些把柄被人攻擊(雖然少了些本有點可惜
無名氏 : 成功爭取唔賣r18本(L1JANO8E)(13/12/22 21:49:43)
無名氏 : 呢度就快變中東啦..(LW.n0kBI)(13/12/25 02:52:17)
類別: 道德撚表示成功爭取同人場冇賣h本快捐善款.明光會, ACG, 同人 [編輯]
有回應 2 篇被省略。要閱讀所有回應請按下回應連結。
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/23(一)18:22 ID:Vzt3zt4.] No.6464 1推  
>>No.6458
弄些沒R18內容的, 甚至連二創也不算是的東西, 肯定沒違法的東西來賣 → 檢查買者身份證 → 作為感謝送上R18本 → 買者可以不接受這R18本

這樣?
當然R18是免費送的, 本子內絕對不會有定價字眼
一張印有自行繪製的CG的紙張(或是其他東西)賣50$是我的問題, 交易是你情我願的你說對吧~
無名氏 : 這算發佈,fail(w9CwZJ8g)(13/12/23 18:28:28)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/23(一)19:53 ID:/6/lSc0I] No.6465 25推  
..搞笑, 明明法例就不允許畫太露骨的東西, 過去不理是因為無人理, 根本不代表你正確, 現在他們理會了卻在大叫被迫害

何況這次有關當局一開始就講到明要來查, 你還要挑戰自掘墳墓的那叫白痴
要睇露點不叫18禁, 要中出凌辱甚麼的過檔去日本啦
無名氏 : 第時唔俾你打飛機,睇你會唔會咁多野講(oWpysxdk)(13/12/23 20:00:42)
無名氏 : 以前唔捉唔代表唔犯法,家陣捉正就大家醒定d咪算(4pf/ZPOk)(13/12/23 20:25:21)
無名氏 : 哈? 竟然有人會用打飛機來比喻, 咁想性解放就快D去美國啦, 個度咸書連格都唔打, 小心打到手軟(/6/lSc0I)(13/12/23 20:25:27)
無名氏 : 唔想性解放就返去中東地區住啦(w9CwZJ8g)(13/12/23 22:31:01)
無名氏 : 只准州官放火 不准百姓點燈 只准真人咸片 不准畫點線面(JsNKshFA)(13/12/23 22:38:43)
無名氏 : /6/lSc0I 大概就是這個意思(JsNKshFA)(13/12/23 22:39:31)
無名氏 : 打飛機唔係比喻黎,唔比打飛機係盲光社創會中指(BkFHGwbY)(13/12/23 23:50:42)
無名氏 : 問題是不止露點,有作者連出血畫面都怕被捉r18,界線標準不明,等同叫你什麼都不要畫(SLFoKSIk)(13/12/24 00:00:08)
無名氏 : 你唔肯送檢當然要冒險吧(6p67PpWk)(13/12/24 10:03:18)
無名氏 : 送檢要用幾個月時間和大量金錢...(zdRbeSi2)(13/12/24 11:55:58)
無名氏 : 要做生意就要跟規矩,賣同人既規矩已經好寬鬆,唔使你做商業登記再加留七年記錄先準賣(OwBcb2Hg)(13/12/24 13:36:35)
無名氏 : http://www.youtube.com/watch?v=wXQ4i87rTzI(8RgXzz66)(13/12/24 14:07:15)
無名氏 : 不知為何我突然想起這個(8RgXzz66)(13/12/24 14:07:27)
無名氏 : 唔送檢當然冒險,讀者就講得爽,送檢所花金錢時間非作者可承擔,用商業規則管同人當然死,但對商業卻冇執法(MGSrQ2Do)(13/12/24 14:32:37)
無名氏 : 唔送檢唔止係冒險,仲係犯法,就算你話免費送出又話賺到錢會全數捐出,都要背付發佈色情品既罪(FCr1LcWY)(13/12/24 17:44:29)
無名氏 : 明顯H要檢/包書,但"暴力、腐化或引起厭惡情緒的物品均被視為不雅",有心打壓的話好多本都不雅要送檢(uWvp.Ko2)(13/12/24 18:04:32)
無名氏 : 真係有人以為賣同人唔算商業行為喎,人地唔管唔代表可以高調,請黑工俾人捉都唔會大聲話迫害啦(OwBcb2Hg)(13/12/24 18:31:31)
無名氏 : 送檢一個禮拜就乜都有,最快3日就問到,駛乜幾個月,唔好on9(kc3eugrQ)(13/12/24 20:50:42)
無名氏 : 有心打壓的話好多本都不雅要送檢<<<無證無據唔好亂話人地玩針對,亂講陰謀論唯恐天下不亂(shTq92.o)(13/12/25 10:18:24)
無名氏 : 一堆保守老屎忽,精神潔癖,繼承中古思維,以打理年青人為己任(R0ooXhf.)(13/12/29 16:59:12)
無名氏 : 你唔好on9就真. 送檢果舊錢高過印刷費幾倍. 同人咁撚小本根本無人afford到(leeOevC.)(13/12/31 17:03:25)
無名氏 : 我唔係話因為貴就應該唔送檢, 但最起碼, 最低限度, 你都根據印刷量scale down一下檢查費啦(leeOevC.)(13/12/31 17:04:57)
無名氏 : 而且更大問題係個檢查根本無一個清楚既標準, 完全睇審果條友"老子心情靚唔靚"咁.(leeOevC.)(13/12/31 17:06:46)
無名氏 : 你要規管我理解明白, 但條guideline咁撚模糊, 個籠成個球場咁撚大, 你叫人點跟?(leeOevC.)(13/12/31 17:07:51)
無名氏 : 上面話咩跟規矩果件, 你認真查下佢個規矩有幾撚糢糊先再出來叫人跟好冇?(leeOevC.)(13/12/31 17:13:23)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/24(二)00:22 ID:XLfJm9wM] No.6468 4推  
>明明法例就不允許畫太露骨的東西
唔俾畫同唔俾賣識唔識分?
唔俾賣同唔俾賣俾未滿十八歲又識唔識分?
無名氏 : 冇錯,可以畫完自用不假求,成為完美魔法師,由動貪念想入侵社會賣錢開始,根本就應該效慮法律同常識(FCr1LcWY)(13/12/24 13:11:36)
無名氏 : 我第一次聽香港同人會賺到錢(/x8XbNCo)(13/12/24 13:30:59)
無名氏 : 貪心想賣錢賺錢結果唔一定如願以嘗,你嘅言論回應反映你嘅高度智商(FCr1LcWY)(13/12/24 13:51:47)
無名氏 : 香港同人賺不到錢是因為印刷費已經吃了大部份成本,單純賣本就算全部售罄也不會賺到什麼錢(NG7gwZxQ)(13/12/25 20:05:46)
無標題 名稱: 末日幽靈◆LVfMakax3U [13/12/24(二)02:51 ID:b7Jliwec] No.6474 4推  
類似問題說得太多,從略
1.就算是收緊後的日本同人尺度,在香港都是fail(=第三類禁止發售),原因是未完全遮著性器,大多數同人都是死在這點上,而AV除非出錯不然都有完全遮著
2.任何形容的交予都升發佈,和是否銷售無關,因為牽涉的是三類淫褻物品,查身份證或18禁專區等都無意義
3.其實法例寫的是根據社會大眾道德標準,並無列明準則,而且因為淫審審裁員的組成機制有問題,以致尺碼偏頗且模糊不清

那邊的人有來巡,但沒有即時的公開行動
場中不見任何三類甚至二類物品
整個場人雖多,卻很冷,沒了以前的熱絡氣氛
我只能說句,水至清則無魚
無名氏 : 淫審處長期招人中(6p67PpWk)(13/12/24 16:30:21)
無名氏 : http://www.cedb.gov.hk/ctb/chi/film/oat.htm(6p67PpWk)(13/12/24 16:30:30)
無名氏 : 始終制度上的問題,一年前就有提過淫審處的制度需要改革,但最後還是不了了之(WBviMNCk)(13/12/24 18:44:15)
無名氏 : 制度改革同時,那些在位置上腐爛的傢伙也該換換吧(vv/LMwH.)(13/12/26 00:26:00)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/24(二)11:47 ID:GYwwcodE] No.6487 9推  
路過放下明光社的電子刊服
http://www.truth-light.org.hk/flipbook/candle/93
27頁說人家可是每期都赤字
無名氏 : 錯字: 刊服 >> 刊物(GYwwcodE)(13/12/24 11:48:12)
無名氏 : 冇錯,所以大家快捐錢填洞(FCr1LcWY)(13/12/24 13:15:55)
無名氏 : 上面話想用經濟方法整死明光社既朋友, 可以研究下點樣令佢赤字更加大(GYwwcodE)(13/12/24 14:32:04)
無名氏 : 27頁下面有段字仔 有60萬賣旗錢未加入收入數度 邊有赤字(8lJ.aPHw)(13/12/24 18:50:27)
無名氏 : 唔記得邊到寫過有部門資助佢地乜?唔計收入?(UZ7huTrA)(13/12/24 21:34:30)
無名氏 : 教會破產 多數係教會寫字樓出現問題/過份擴充無法支付開支所致(UZ7huTrA)(13/12/24 21:40:22)
無名氏 : 如果要由經濟入手既話 就要先了解佢地寫字樓開支邊到黎(主要慈善活動同電費?)(UZ7huTrA)(13/12/24 21:41:16)
無名氏 : 如果話過份擴充 暫時明光社都係犯眾憎既地步 想擴充都無乜人支持 諗諗都知(UZ7huTrA)(13/12/24 21:42:02)
無名氏 : 可見佢地開支表寫左 勞力開支最大 話唔定佢地自己都諗緊要削減人手以應付高支出(UZ7huTrA)(13/12/24 21:43:49)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/25(三)01:42 ID:tMU2Am4s] No.6506 6推  
>>No.6487
http://www.truth-light.org.hk/myimage/images/donation/2013_budget.pdf

同樣網站有他們預算表
但還是不夠詳細,希望有熟悉教會財務問題的朋友可以講教一下

主要奉獻是他們自己教徒的這很難動的了
研討會跟活動也不知道具體是什麼
可以知道的籌款活動的話倒是我們可以抵制

但我認為要令明光社更進一步惡名昭彰的話都應該能令以上活動不太順利

其實要搞死明光社我認為不太可能的
但如果能令他們的赤字進一步擴大,活動都遭到抵抗,甚至連同為基督徒也對他們不太待見的
或許,這能夠讓他們在干涉一些問題前會先想清楚

不過這是正常人的想法,教徒跟小部份狂信者會不會因此產生某種使命感這又是另一回事了
無名氏 : 要行經濟戰 要不就減少收入 要不就擴大開支 最近十年只有一兩次杯葛行為(zffVAP6c)(13/12/25 05:27:40)
無名氏 : 當中打擊力很見效 但我不覺得能再來一次 首先是動漫被妖魔化 他人眼中我們是不潔的(zffVAP6c)(13/12/25 05:29:05)
無名氏 : 其次之前的杯葛都是出於明光社行為矛盾露出狐狸尾巴 又剛好刺激到右派人士(zffVAP6c)(13/12/25 05:30:23)
無名氏 : 先分析一下明光社有什麽敵人能與我們同行 同時觀察一下他們有什麽棋子吧(zffVAP6c)(13/12/25 05:31:44)
無名氏 : 不過最重要的事是 現今社會沒人理這些小事 而是在意政治流向zzz 除非你能賴到明光社與政治有關(zffVAP6c)(13/12/25 05:34:11)
無名氏 : 不然我覺得這社會根本沒人會在理zzz 最緊要能推上報 媒體亦敵亦友,還是交給高登仔好了(zffVAP6c)(13/12/25 05:35:33)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/25(三)03:43 ID:nR3./vrc] No.6508 2推  
不知道明光社有沒有賣旗活動呢
無名氏 : 有(shTq92.o)(13/12/25 10:16:27)
無名氏 : 下次見到有人賣旗, 見到明光社, 直接無視好了(2bJ3/s6o)(13/12/31 00:11:06)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/26(四)11:36 ID:jdSPpPXo] No.6520 4推  
教會長大的路過, 各位聖誕快樂
其實想大家知道明光社在教內亦不是人人叫好的,
雖然他們做的我不能說錯, 但對我們這些努力注意教會與社會關係的人, 他們的行動真是叫教會形象崩壞大放送...

亦有教會人士戲稱他們只是某些大宗派的"打手"(因不用出名...), 到有事上來可以扯貓尾......
無名氏 : 你的教會有實際上反對他們、指出他們的錯嗎?沒有的話就只是沈默的共犯(EeDCeRas)(13/12/29 00:51:40)
無名氏 : 你吾好話全香港都係共犯,咁叻自己反呀笨(2hQ22yOk)(13/12/29 02:07:51)
無名氏 : EeDCeRas你網上當正義超人好威能呀www(4r9tdHEo)(13/12/29 18:30:43)
Bradley : rtLYA0 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG(uV3TmOTY)(15/10/23 00:16:58)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/28(六)00:27 ID:oirwrxww] No.6546   
平時那麼大聲侃侃而談
當教宗都說「Who am I」後
明光社變晒縮頭烏龜 唔敢回應
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/28(六)22:35 ID:XwjAb6.2] No.6567   
應該搵一個合資格申請法援既人
去挑戰一下淫審是否違反人權法

檔名:1387444508596.jpg-(91 KB, 720x960) [以預覽圖顯示]
91 KB警察查封宇宙船? 名稱: 無名氏 [13/12/19(四)17:15 ID:F020Joos] No.6365 3推 [回應]
如題
無名氏 : 明光社(GOcZXLIA)(13/12/19 18:31:16)
無名氏 : 二次元末日(cSDZea9M)(13/12/19 20:06:25)
無名氏 : 信和上面大把四仔又唔見嗰班茂理舉報(PyRWSGa6)(13/12/21 02:16:04)
類別: 18禁人偶, 執法, 下一步:RG, 同人2板內幕消息, WTF, 我的聖經哪有這麼萌, 我的妹妹會讀聖經, 舊約聖經不會被禁, 宗教, 明光會, 同人, ACG [編輯]
有回應 13 篇被省略。要閱讀所有回應請按下回應連結。
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/21(六)14:09 ID:sfRqGWSw] No.6410 83推  
明光呢喲後面一定有政府撐腰
p◆Aq7bysg3zI : 前面呢(AllpmJg2)(13/12/21 15:11:17)
無名氏 : 佢地是想辦法佔據著道德的高地,打道德的旗號去攻擊那些違反聖訓的人和事(3BEi9j8s)(13/12/21 15:32:40)
無名氏 : 去證明他們自己,是天主的先鋒,死後上天堂(3BEi9j8s)(13/12/21 15:34:56)
無名氏 : 早前這邊就有:不喜歡人吸煙,吸煙的人早晚會用二手煙害死其他人,希望所有吸煙者都去死(IqEfaD6s)(13/12/21 15:42:24)
無名氏 : 而同樣的手段:不喜歡acg,看acg的人早晚會去強姦羅莉,希望所有acg界都去死(IqEfaD6s)(13/12/21 15:45:40)
無名氏 : 用道德撐腰講嘢就是大聲,叫你去死都得,何況點政府做野(IqEfaD6s)(13/12/21 15:49:13)
無名氏 : 煙撚咪撚扯開話題,食煙害人害已根本就係全世界共識(WdSNrl6s)(13/12/21 16:31:13)
無名氏 : 至於想煙撚死撚晒佢就係個人願望,想啫,你吸煙害緊人時有冇人拎把刀斬你啊?(WdSNrl6s)(13/12/21 16:32:24)
無名氏 : 我覺得吸菸毒害人果啲更加想拎把刀斬阻住佢吸菸嘅戈囉(u7.JOq2U)(13/12/21 18:43:25)
無名氏 : 我覺得吸菸毒害人果啲更加想拎把刀斬阻住佢吸菸嘅人囉(u7.JOq2U)(13/12/21 18:45:12)
無名氏 : 本來行動已經害人,思想上又想害人,都係一死以救地球吧啦(aN.Yq3.I)(13/12/21 20:47:16)
無名氏 : 咁~如果吸煙者在吸煙區吸煙的話,佢無犯d咩嘢法嫁wo,咩叫全世界共識?(RTcRLpwI)(13/12/21 22:34:10)
無名氏 : 你可以報警拉佢咪報lo,算~唔想再講,總之你地同明光其實無咩分別wwww(RTcRLpwI)(13/12/21 22:36:50)
無名氏 : 唔犯法=/=冇害人,世上有五個國家可合法吸食/購買大麻,唔代表大麻去到嗰個國家變左無害(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:00:28)
無名氏 : 都係嗰句,你冇辦法吸完煙唔再吐出黎,無論你去到邊吸都係害人(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:01:17)
無名氏 : 至於"全世界共識",自己去查吓煙嘅成份同害處,全世界通用(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:02:16)
無名氏 : 會拎禁煙去同盲光射比,你都係咪再吸啦,再吸智商見底啦(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:04:55)
無名氏 : 條友食煙食到傻左,唔好怪佢(yLA.CEvY)(13/12/21 23:07:59)
無名氏 : 全世界通用係分吸煙區同非吸煙區, 吸煙呢邊唔吸煙嗰邊, 咪係度鳩up當秘笈(RTcRLpwI)(13/12/21 23:15:12)
無名氏 : 將自己認為啱既夾硬當成普世標準就你明光做既嘢, 就係你做既嘢, 所以話你無分別(RTcRLpwI)(13/12/21 23:19:35)
無名氏 : 你在跳甚麼針啦還在吸煙區非吸煙區,我一直在說的是吸煙有沒有害啊(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:25:44)
無名氏 : 盲光射係將佢地覺得有害嘅當成全世界都覺得佢有害,煙有害係"夾硬當成"?別只再活在自己的世界了啦(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:27:48)
無名氏 : 再說,你知道點解有吸煙區非吸煙區嗎?係因為即使吸煙有害,卻無辦法根絕煙(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:29:17)
無名氏 : 只好出此下策隔離你地班煙撚,希望將對一般做成的影響降到"最低",但唔係零(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:31:09)
無名氏 : 將吸煙同動漫比,請你別再侮辱ACG(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:32:06)
無名氏 : 唔係吸煙呢邊唔吸煙嗰邊,而係吸煙唔該死埋一二邊(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:34:47)
無名氏 : 如果你係啱既話, 點解你唔可以報警制止佢吸煙呢? 係唔可以, 你根本無咁既權, 只係可以鳩up(RTcRLpwI)(13/12/21 23:36:09)
無名氏 : 我無權阻止功能組別害港,亦無權推翻貪污腐敗(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:38:03)
無名氏 : 如果合法就係啱,咁特首從來冇做錯過,禮義廉蛇齋餅糭掌心雷都冇做錯(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:40:50)
無名氏 : 戰爭期間慰安婦合法,殺人合法,佢地無錯(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:42:32)
無名氏 : 然後我去荷蘭吸大麻就無害啦,Goodest logic(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:43:53)
無名氏 : 吸煙同動漫比係舉例, 係小眾嘢, 係要俾大眾用有害來做藉口, 叫死埋一二邊lo,(RTcRLpwI)(13/12/21 23:45:25)
無名氏 : 你都做足示範啦, 咁都唔明?(RTcRLpwI)(13/12/21 23:45:45)
無名氏 : 咁你個前提就錯晒啦,動漫有害係佢地嘅妄想,吸煙有害係事實(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:46:57)
無名氏 : "吸煙毒害你既身體, 動漫毒害你既心智" 咁講法呢?(RTcRLpwI)(13/12/21 23:48:55)
無名氏 : 又跳針,用番上一句回(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:50:57)
無名氏 : 除非你本人都認為"動漫毒害你既心智",又或者認為"吸煙毒害你既身體"係妄想(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:51:50)
無名氏 : 而且吸煙根本唔只毒害你既身體,更毒害埋你身邊嘅人嘅身體,呢樣野就叫事實(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:53:51)
無名氏 : 重複,唔好將吸煙同動漫比,請你別再侮辱ACG(aN.Yq3.I)(13/12/21 23:54:47)
無名氏 : 嘿, 咁唔阻你啦, "吸煙唔可以報警拉佢, 動漫就可以報警封佢" 你鍾意點諗就點諗(RTcRLpwI)(13/12/21 23:58:25)
無名氏 : 屌你又跳針,煙撚除左"吸煙冇犯法"重有冇其他野講(dJB2Gisw)(13/12/22 00:00:01)
無名氏 : 好似同明光啲友講野咁,無意思(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:00:04)
無名氏 : 而"吸煙唔可以報警拉佢, 動漫就可以報警封佢"正正就係所謂合犯唔合理,多謝你幫我寫論點(dJB2Gisw)(13/12/22 00:01:43)
無名氏 : "合法唔合理"(dJB2Gisw)(13/12/22 00:02:04)
無名氏 : 法律不等於真理,吸煙合犯唔等於無害,盲光射做嘅野都合犯,但全錯(dJB2Gisw)(13/12/22 00:03:45)
無名氏 : 恭喜晒,你寫左一句用黎反駁自己嘅留言(dJB2Gisw)(13/12/22 00:04:54)
無名氏 : "合唔合理"係一種見仁見智既嘢嚟, 明光佢地覺得合法又合理wo, 點?(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:11:57)
無名氏 : 比起你講"吸煙者去死"合理但唔合法, 佢好似重高少少(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:13:18)
無名氏 : 咁就要睇事實啦,動漫有害無根無據,吸煙有害就人所共知,呢個就係分別,懂?(dJB2Gisw)(13/12/22 00:14:44)
無名氏 : 咁你又搞錯晒,一開頭就已經有人話左"吸煙者去死"係個人願望(dJB2Gisw)(13/12/22 00:16:37)
無名氏 : 個個都話自己係真理既時候, 梗係法庭見啦, 法官點講就係嫁啦(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:16:40)
無名氏 : 合理但唔合法嘅係禁煙,而你,又跳針啦(dJB2Gisw)(13/12/22 00:17:56)
無名氏 : 不停跳針,又搞錯晒論點,你都幾Fail(dJB2Gisw)(13/12/22 00:19:27)
無名氏 : 重以為"有正苦撐腰"討論到咁熱烈,原來只係有條煙蟲無理取鬧(GkxSo5nc)(13/12/22 00:23:14)
無名氏 : no,no,no 有規定係你lead我follow既咩?(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:23:34)
無名氏 : 照你咁講,如果法官支持盲光射,動漫荼毒市民全港禁動漫,你就覺得全港禁動漫做得啱?(dJB2Gisw)(13/12/22 00:28:34)
無名氏 : 盲光射正正就證明左合法唔等於啱,你一邊反盲光射一邊又不停跳針吸煙合法,唔好再自打嘴巴啦(dJB2Gisw)(13/12/22 00:30:51)
無名氏 : 法官一定唔會全港禁動漫, 亦唔會全港禁煙, 沒有如果(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:35:12)
無名氏 : 我無話反邊個wo, 我只係話你同佢d行為一樣啫(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:38:19)
無名氏 : 又跳針,"同佢d行為一樣'嘅前提係"吸煙有害"同"動漫有害"一樣,而呢點早已經講完啦(dJB2Gisw)(13/12/22 00:42:00)
無名氏 : 至於法律,東京都青少年健全育成條例你點睇?(dJB2Gisw)(13/12/22 00:42:36)
無名氏 : 就我來看,盲光射CALL海關封鋪同煙撚隨地吸煙先係如出一徹,合法大晒啊?(dJB2Gisw)(13/12/22 00:50:10)
無名氏 : 育成條例? 就係有人相信動漫有害lor~(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:50:20)
無名氏 : 又自打嘴巴........你M啊?(dJB2Gisw)(13/12/22 00:52:25)
無名氏 : 立到法禁左某d類型acg, 又立左法禁係咩嘢地方食煙lor~(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:52:35)
無名氏 : 合法唔係大晒, 係佢就係可以鐘意就隨便做d合法既嘢, 你唔順超, 先話"佢大哂咩"(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:57:38)
無名氏 : 咁你話lor, 可以報警拉佢咪報lor(7ZHMMqX.)(13/12/22 00:59:16)
菸草霸權大哂呀嘛 : 咁唔好再詛咒啲菸撚死喇 詛咒佢地做死淨種就算(/pp1pThI)(13/12/22 01:02:00)
無名氏 : 唔食菸,但鐘意詛咒人既, 一樣要死,可能因為心地惡毒, 死重慘d, 呢樣唔駛討論, 天理嚟既(7ZHMMqX.)(13/12/22 01:11:43)
臭蟲完未? : 點惡毒法最後都係俾啲菸撚墊底囉(/pp1pThI)(13/12/22 02:56:48)
無名氏 : 淨係問啲菸撚亂丟咗幾多個菸頭佢地已經記唔到(/pp1pThI)(13/12/22 03:01:21)
無名氏 : dJB2Gisw算數啦,其實班仆街都知道除左"合法"外無任何說詞可以說,明知自己害人都重要做先叫仆街(3tPS4OPA)(13/12/22 10:17:10)
無名氏 : 吸煙真係唔止人臭,連留言都臭整臭晒個PO,回正題啦(ptF1E4Tk)(13/12/22 11:30:19)
無名氏 : 我今日放工落車番屋企,行五分鐘數到178個煙頭,抱怨個個都叫你去死之前,請反省點解咁多人想你死(dJB2Gisw)(13/12/22 15:03:05)
無名氏 : 想人死係你自己既自作業,唔好老作咩個個,而且同我無咩關係,唔會因為你想唔想而死唔死(AkpkZ4iE)(13/12/22 19:20:13)
無名氏 : 就係合法咁簡單,我可以係街一路吸煙一路用手機上嚟,而你唔可以call差人,或者同佢講唔准食(AkpkZ4iE)(13/12/22 19:34:19)
無名氏 : 我屌....你洗唔洗突登上島只係為左跳針啊.....(dJB2Gisw)(13/12/22 21:43:23)
無名氏 : 簡而言之,AkpkZ4iE嘅意思就係"我就係PK架啦,我係要吸煙啊吹啊?有種拉我啊~"(0N2FXEyY)(13/12/23 08:47:35)
無名氏 : 你係咪工X會啊民X聯D黨員黎架,個樣一模一樣嘅(0N2FXEyY)(13/12/23 08:48:58)
無名氏 : 係守法既香港市民嚟啫(NgyTnbwg)(13/12/23 22:47:00)
無名氏 : 守法既香港市民有冇隨地丟過煙頭?(XLfJm9wM)(13/12/24 00:24:23)
無名氏 : 你地同一個會食煙嘅腦殘咁認真做乜鬼(9mUTDTIY)(13/12/24 08:46:53)
無名氏 : 吸煙區嘅作用同精神病院差唔多,唔係用黎區分有冇吸煙(精神病),而係去隔離(治療)毒友(患者)(4oU30QwU)(13/12/27 09:58:30)
熱烈地彈琴熱烈地唱 名稱: 無名氏 [13/12/21(六)17:13 ID:OdBRM37k] No.6423 5推  
周一嶽轟明光社製造恐慌

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20131205/18537377
無名氏 : 好波(0vGWPRQU)(13/12/21 17:59:53)
無名氏 : 屌你正呀喂(QxrcrYPQ)(13/12/21 18:22:55)
無名氏 : 「我主張社會應該消滅他們,要是天主免除我的刑事責任…我會將他們逐一綑綁在木柱,放火燒死 … 。」(xzkVwraI)(13/12/21 20:51:27)
無名氏 : 嘩下面d信徒comment令人好不安(xzkVwraI)(13/12/21 20:51:41)
無名氏 : 天國沒有法律,因此沒刑事責任(w9CwZJ8g)(13/12/23 12:04:17)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/21(六)23:26 ID:ib8FBkNI] No.6428   
>>「我主張社會應該消滅他們,要是天主免除我的刑事責任…我會將他們逐一綑綁在木柱,放火燒死 … 。」

能夠暴力相向的,只有怪物和異教徒
那個人只是遵從聖經和上帝的教義,非常合理正常

真要說的話,那些一邊信耶和華,一邊又唔跟教義嘅所謂耶教徒先至係畸型
個人意見 名稱: p◆Aq7bysg3zI [13/12/22(日)00:44 ID:xwoj3y8c] No.6429   
>>能夠暴力相向的,只有怪物和異教徒
首先,世上科學已證明沒有怪物存在,但有生物
另外異教徒有好多種,佛教?回教??定係東正教???咪當你自己信既教高高在上
>>那個人只是遵從聖經和上帝的教義,非常合理正常
上帝有同班教徒講要做呢D咩?
聖經都同四書五經差唔多,都係古時D名言同埋D哲理,主倡個人修養
即使回教都系咁,但咁講真係令我更加懷疑所謂的遵從教義做呢D野其實係咪偏離左該教的精神...


最後,你系咪想再次撩起教派紛爭?全能神??
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/22(日)00:54 ID:GcY9skMc] No.6430 8推  
我們的抗爭手段始終維持在表達不滿的階段
這老實說太被動了,對方卻在不斷步步進逼
不是說要用暴力抗爭,香港社會並不吃這一套
這還會導致我們內部出現分歧及被對方利用這點攻擊

但即使這樣我們也應該主動出擊,由現在開始發起針對明光社的行動
要將戰火燒回去他們身上

但我們對明光社這團體知道得太少了,希望大家可以提供一些關於這類團體的運作方式
由現在起以收集一切關於明光社的訊息,從而尋找能打擊他們的地方

1.他們的收入到底來自什麼地方
搞清楚他們除了自己成員捐獻外收入來源到底來自那裡,從而進行抵制
這點尤其重要,像他們的組織各方面都需要錢的,要想辦法擴大他們的赤字

2.他們到底有什麼成員
除了蔡志森之外他們團體成員資訊我們知道,他們喜歡放蛇所以我也得找相應方式保護自己,要弄一個明光社名冊紀錄他們的資訊

3.他們發表過什麼言論
記錄他們成員發表過的任何恐嚇、歧視、反智言論,加以駁斥之後在網絡傳播開去,要讓想辦法令大眾認清他們的真面目

大家集思廣益一下吧
無名氏 : 我還是覺得以後重點不是要和某一組織對抗。只要御宅族和acg文化不能在大眾面前證明清白,以後依有人來無(.zDe4JAg)(13/12/22 01:31:50)
無名氏 : 理取鬧。就算要開打,也應該在全港人面前用法理來打。(.zDe4JAg)(13/12/22 01:34:28)
p◆Aq7bysg3zI : 可以自發一個組織,並掘出他們的黑幕,做出比他們更有社會意義的行動,那他們便自然淡出(xwoj3y8c)(13/12/22 01:37:51)
p◆Aq7bysg3zI : 回自己的,講起來好似不切實際...明光社會控告呢D組織誹謗,還有可恨的公信力(xwoj3y8c)(13/12/22 01:51:37)
無名氏 : 倒不如加入長期招人中的淫審處(6p67PpWk)(13/12/24 16:41:30)
無名氏 : http://www.cedb.gov.hk/ctb/chi/film/oat.htm(6p67PpWk)(13/12/24 16:42:14)
無名氏 : 不一定需要以御宅族的身份去跟他們抗衡(LrBchuYw)(13/12/24 18:07:27)
無名氏 : 而是舉對抗明光社的旗號號召所有對他們做法反感的人參與(LrBchuYw)(13/12/24 18:09:12)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/22(日)01:30 ID:B6Xo..s6] No.6431 5推  
>>No.6429
>>都係古時D名言同埋D哲理,主倡個人修養
憑你呢句說話,證明你根本無睇過聖經,
點解你唔去睇下創世紀、出埃及記同默示錄先呢~(其實我都只係睇過呢三章)
p◆Aq7bysg3zI : 創世紀與默示錄系以基督教自身對世界的看法,引出此教的一些概念.(xwoj3y8c)(13/12/22 01:47:25)
p◆Aq7bysg3zI : 出埃及記擺明就系以基督教為概念的小說(輕視(xwoj3y8c)(13/12/22 01:47:34)
p◆Aq7bysg3zI : 中有我承認我唔睇聖經 :-((xwoj3y8c)(13/12/22 01:48:15)
p◆Aq7bysg3zI : >>>只係睇過呢三章 你度系睇多D馬太福音個D啦...(xwoj3y8c)(13/12/22 01:54:53)
無名氏 : 默示錄(X)啟示錄(O)(zLmvaqHE)(13/12/22 18:02:37)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/22(日)02:41 ID:vqEX3WVw] No.6432 7推  
其實聖經咪最成功既同人小說囉
無名氏 : 如果出同人本將聖經裡色情不雅強姦亂倫畫出來,不作誇大失實,原汁原味跟聖經去畫,唔知盲光仲會唔會出聲呢(o9NHv6Lw)(13/12/22 18:40:14)
無名氏 : ^那就萬事拜託您了(*゜ー゜)b(GEsfzLt.)(13/12/22 19:04:47)
無名氏 : 真心,我諗好多人都想睇(*゜ー゜)b(GEsfzLt.)(13/12/22 19:05:24)
無名氏 : 聖經(舊約)漫畫化www有得搞喎www(vqEX3WVw)(13/12/22 22:51:14)
無名氏 : http://goo.gl/JpJGa7 < 外國已經有人玩過(1qWCamxI)(13/12/23 00:49:04)
無名氏 : http://goo.gl/QBRJg < 圖片來自這本,原汁原味跟聖經去畫暴力血腥色情也有畫出來(1qWCamxI)(13/12/23 00:55:26)
無名氏 : 其實呢個作者已經做好曬功課,就咁改成日風同中文再攞去賣的確會好夠諷刺性(1qWCamxI)(13/12/23 01:02:19)
講到同人 名稱: p◆Aq7bysg3zI [13/12/23(一)00:30 ID:uJQNAmH6] No.6446 2推  
其實聖經已有很多同人遊戲了
不過好撚on9就是了
(google: AVGN bible games)
唔知明光控唔控告D遊戲機廠商呢?www
無名氏 : 明光社點告?係淫審處告呀....(6p67PpWk)(13/12/24 16:32:36)
無名氏 : 蔡志森,明光社總幹事,淫審處審裁員(簡稱淫審員)之一(LrBchuYw)(13/12/24 18:10:23)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/24(二)15:17 ID:4JgPmpms] No.6494 2推  
>如果出同人本將聖經裡色情不雅強姦亂倫畫出來,不作誇大失實,原汁原味跟聖經去畫

『他們還沒有躺下,所多瑪城裡各處的人,連老帶少,都來圍住那房子,呼叫羅得說:「今日晚上到你這裡來的人在那裡呢?把他們帶出來,任我們所為。」羅得出來,把門關上,到眾人那裡,說:「眾弟兄,請你們不要作這惡事。我有兩個女兒,還是處女,容我領出來,任憑你們的心願而行;只是這兩個人既然到我舍下,不要向他們作甚麼。」
GGININ
無名氏 : 小女兒起來與他父親同寢.他幾時躺下、幾時起來、父親都不知道。這樣、羅得的兩個女兒、都從他父親懷了孕。(uWvp.Ko2)(13/12/24 15:55:23)
Laughing Man : LOL https://www.youtube.com/watch?v=jrJdMXl4ofU(LKsqvgDw)(13/12/24 21:02:46)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/24(二)20:24 ID:hK8EMW1c] No.6498   
http://manlaw508.blog.fc2.com/blog-entry-251.html

檔名:1386423068462.jpg-(283 KB, 960x1427) [以預覽圖顯示]
283 KB封神記III 名稱: 無名氏 [13/12/07(六)21:31 ID:8XFve/gs] No.6194 3推 [回應]
只有香港人才會明白圖中的義思...
無名氏 : 不過和仔近來的作品真的經常出現"包容"兩字呢...不過太出名被人像黃之鋒一樣攻擊就不太好了。(v8f3kSug)(13/12/07 21:43:00)
末日幽靈◆LVfMakax3U : 不是我烏鴉口,早晚台灣也會明白……今日吾身歸故土(my/jfxXU)(13/12/10 05:52:12)
無名氏 : TW人沒問題,問題是馬桶不願走(和梁匪多像..),還有KMT的神秘票箱(58eSOkSk)(13/12/11 05:10:41)
類別: 天武聖王自己就是笑話啊..., 漫畫, acg [編輯]
有回應 5 篇被省略。要閱讀所有回應請按下回應連結。
跟本就是中共特務 名稱: 無名氏 [13/12/09(一)12:56 ID:P7JvDxkQ] No.6238 1推  
殺人後富貴了

http://news.sina.com.hk/news/20130830/-2-3054518/1.html


https://www.facebook.com/passiontimes/posts/565497603513411
無名氏 : 殺人放火金腰帶;一朝成名天下知(ptZxw/cY)(13/12/09 16:27:46)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/09(一)16:26 ID:xwUxkbQk] No.6240 18推  
有人有新移民的犯罪率嗎?
沒有的話正反雙方都只是空口說白話吧
利申:我是覺得現在香港人心態太過火的一方
無名氏 : 犯罪率甚麼的只是手段,反正重點是減人 每日150人真的太多了(OI7/zDJk)(13/12/09 16:32:32)
無名氏 : 警方不可能給出這個統計數據吧?(ZugwXMjc)(13/12/09 16:33:46)
無名氏 : 減人這點很合理,但沒真憑實據就煽動仇恨這點很難令人接受(xwUxkbQk)(13/12/09 16:56:22)
無名氏 : 就算唔講到犯罪咁嚴重,你自問一下見過好嘅強國人多定蝗蟲多,再問問你身邊嘅人(ljMLauzI)(13/12/09 19:26:27)
無名氏 : 減人合理但手法如何才是問題,單是減150人是解釋不到問題的(390lrU4c)(13/12/09 20:51:24)
無名氏 : 不是減人,而是香港要有權決定那150個是甚麼人。(Q2j6Hi3.)(13/12/10 00:10:29)
無名氏 : 認真, 那150人真係唔多, 亦都唔可能減, 重點係要改由香港審批.(j.MvllD6)(13/12/10 10:08:46)
無名氏 : 每日150一個月4500,如果佢地乜人都放落嚟,呢4500夠反轉成個香港(Ydc1nq1U)(13/12/10 12:32:59)
無名氏 : 我個人覺得150應該係要減,同時審批亦要收緊(Ydc1nq1U)(13/12/10 12:33:59)
無名氏 : ID:xwUxkbQk 請收下5毛, 留意5毛常留難人要人拿出很難拿出的證據,如果正苦不公佈,正常人(58eSOkSk)(13/12/11 05:15:58)
無名氏 : 根本難以分析, 另外新移民係中共字(58eSOkSk)(13/12/11 05:16:21)
無名氏 : 認真, 那150人真係唔多, 亦都唔可能減, 重點係要改由香港審批. 1 150X365X N年(58eSOkSk)(13/12/11 05:16:56)
無名氏 : 好多LAW, 2 講好D HK話先啦, 5毛(58eSOkSk)(13/12/11 05:17:19)
無名氏 : 想想圖博(西藏)死前的說話..(58eSOkSk)(13/12/11 05:17:49)
無名氏 : 150個...少?15年每日150個就80萬,聽聞香港先700萬人口,佔超過人口10%叫唔多?(gmAyF9Ko)(13/12/11 10:25:02)
無名氏 : 真係唔多, 你先搵搵中港婚姻既人數再講呢個問題, 你對呢件事根本無概念, 你同垃圾有啦分別.(L8.Q5Z7.)(13/12/11 15:20:55)
無名氏 : 再者, 審批權係香港手中既話, 根本就無硬性要日日批足150個. 你反還反, 用下腦呀唔該.(L8.Q5Z7.)(13/12/11 15:22:04)
無名氏 : 結論係, 150個真係唔多, 問題係審批係大陸手中. 完(L8.Q5Z7.)(13/12/11 15:22:34)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/09(一)17:59 ID:ptZxw/cY] No.6241 2推  
>>No.6240
>減人這點很合理,但沒真憑實據就煽動仇恨這點很難令人接受
這句話就跟老孫號召學生見一個滿清大官就殺一個一樣, 很多滿清大官都是無辜的。
老孫草創興中會時也跟革命黨對於要"反清為宗再求復興中華"或是"復興中華再求反清"有意見。
現在世界各國都因社會資源緊縮而開始排外, 即使瑞士也開始煽動對德國人的仇恨以及不滿。
陳雲自己煽動仇恨但也說過事成後必須求共和,
因為到時候的焦點就不再是反內地人而是更大型的宗旨號召。
想想你現在對反對新移民有疑慮是好事, 換在十年前你會被批成漢奸。
無名氏 : 聖人不仁以百姓為芻狗(t290nCGU)(13/12/09 18:12:33)
無名氏 : 看看法國大革命, 看看泰國現狀吧 仲有內你老母(58eSOkSk)(13/12/11 05:19:07)
無標題 名稱: 末日幽靈◆LVfMakax3U [13/12/10(二)06:18 ID:my/jfxXU] No.6247 8推  
>>No.6240
就像有一段長時間"人種平均智商"這研究題目都被封印一樣,這種統計是不可能有的
不過可以旁引
社區新移民比率是有統計的,記得當年找過資料,新移民比率高的社區,犯罪率的確比起平均值高
不過要注意,新移民比率高的社區,同時也是收入偏低的區域,而新移民和貧窮因素的關係太複雜,很難說得準…
無名氏 : 第一時間想起天水圍(zeYAf0B.)(13/12/10 07:58:44)
無名氏 : 天水圍個人覺得比深水埗更恐怖,後者窮但畢竟是香港的感覺,(eySEmBbo)(13/12/10 12:25:39)
無名氏 : 前者明明環境遠勝但是完全是大陸的感覺(不但是人,連建築物等也是)(eySEmBbo)(13/12/10 12:26:40)
無名氏 : 天水圍同深水埗比起嚴重缺乏商業,交通又唔方便,但竟然住左40萬人(CHDC.wtc)(13/12/10 12:46:56)
無名氏 : 上水粉嶺都多新移民,天水圍會咁樣完全係規劃失敗既結果(CHDC.wtc)(13/12/10 12:48:47)
無名氏 : 人種平均智商 是非洲跟沒有基本教育的地方比較低(nhluMiyI)(13/12/10 17:57:27)
無名氏 : 原因當然就是因為教育(nhluMiyI)(13/12/10 17:57:39)
無名氏 : 唔係唔有得,只係HK無民主啫(58eSOkSk)(13/12/11 05:19:31)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/10(二)08:15 ID:xHQWiqPk] No.6248   
美國有黑人犯罪統計問題
英國有黑人跟新移民犯罪統計問題

數字不能亂統計 會暴動
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/10(二)12:45 ID:Ydc1nq1U] No.6249   
犯罪率我真係唔知道
但最睇唔過眼都係佢地落嚟之後嗌呢嗌路
呢樣又要果樣又話要
然後又有班契弟話「佢地隻身落嚟乜都無要幫佢地」
事實上佢地上面有幾多你根本就唔知
我自己就有見識過
落嚟香港乜周野都有得問政府
講到自己似難民多過似移民
先唔好提佢原來上面幾好景下
其實你放得佢落嚟
你係唔係要確定佢自己能夠照顧到自己先?
又話要輸入勞動力
轉個頭放一大堆無勞動力之餘仲要開口講明要你喂佢嘅
徒增人口壓力
呢D人其實係唔係應該掉返佢地上去?

或者唔係全部新移民都係咁
但衰人永遠最注目
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/10(二)13:40 ID:qxDBC586] No.6251 2推  
>>No.6249

其實現時要7年才有政府幫是最好的,
但那個關我能事基金說要幫政府幫不不了的人,
到頭來大部份都是幫了新移民真是多舊魚。
無名氏 : 而那個關我能事基金又係政府注資的...(w0c1WklQ)(13/12/10 16:34:24)
無名氏 : 公屋同綜援其實未住夠7年都有(58eSOkSk)(13/12/11 05:20:36)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/10(二)13:45 ID:E/40Wj5.] No.6252 3推  
的確內地人並非人人也是惡人,但總不能無視雙非對土地供應及學位衝擊的問題。
常常說包容,上海有新上海人、廣洲有新廣洲人、今天香港也有新香港人,但不同的新××人也明顯產生相似的題問,像公德、福利、土地等等。
甚麼新××人的確單單新找個可生活得更好的地方,也並非特意想找麻煩。但必須做好兩地的配套、以及理解"物理法則"。
無名氏 : 內你老母, 仲有點配套丫,都無民主(58eSOkSk)(13/12/11 05:21:29)
無名氏 : 打錯字,係配合,配套係支那字(58eSOkSk)(13/12/11 05:21:53)
無名氏 : 資源問題跟好壞人沒關係, 哪怕所有大陸人也是好人, 香港資源緊拙情況也不會改變(0GJK2MNw)(13/12/11 20:49:02)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/11(三)03:58 ID:sJ8x0rZY] No.6259 4推  
>>No.6249
因為無人落黎就買唔到人支持政府
無名氏 : 屌(58eSOkSk)(13/12/11 05:22:09)
無名氏 : 講呢D(sJ8x0rZY)(13/12/11 14:18:51)
無名氏 : 6259 發表機密內容, 已被鬼隱(K7cg8piM)(13/12/11 18:01:01)
無名氏 : 5毛係度製造白色恐怖..(LpapT40.)(13/12/15 02:15:57)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/11(三)17:46 ID:taxI0Ezc] No.6269 2推  
放心啦,而家每日150個蝗放落來,一個月4500個,唔洗好耐香港人就正式變成蝗港,hehe,到時講咩都冇用
無名氏 : 唔洗好耐X 早已經O(MecSgJak)(13/12/11 18:47:05)
無名氏 : 你別忘了, 這已經16年了(PDlsLS56)(13/12/11 19:43:29)

檔名:1386157069447.jpg-(431 KB, 1152x864) [以預覽圖顯示]
431 KB我知我爛GAG 名稱: 無名氏 [13/12/04(三)19:37 ID:Ckdebj7A] No.6154 6推 [回應]
呢排返工日日坐馬鐵
經過呢個站都會諗起一套野
當初睇完真係中晒毒, 十年難得一見o既神作

如果唔知我講咩, 直譯做英文, 中間加個;你就明
係咪好爛呢...
無名氏 : 【o´゚□゚`o】(CKIrKXSo)(13/12/04 23:05:19)
無名氏 : 我連有個咁嘅站都唔知(Ja8RDqhg)(13/12/04 23:06:38)
無名氏 : Steins_Gate(WS.o0bLs)(13/12/05 01:34:18)
無名氏 : Steintür(ALtifhCc)(13/12/05 03:08:46)
無名氏 : E;XIT(YRFgRht2)(13/12/05 10:23:17)
無名氏 : 日日在呢個站落車返學既表示(aOpSVV0Y)(13/12/07 14:13:34)
類別: stone;door, ←故意的嗎www, Shek;Mun, Rock;Opening, stone;door+1;, 用石頭做的門, 石頭門, acg [編輯]
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/05(四)00:02 ID:MK0HNjvU] No.6155 1推  
>>No.6154
>>如果唔知我講咩, 直譯做英文,
枉你仲好意思話自己中晒毒
O個個係德文黎嫁
無名氏 : 終於有人吐槽我了(iKRxgJm.)(13/12/05 01:33:56)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/05(四)01:07 ID:h1M32xJw] No.6156   
某瘋狂科學家(自稱)?
無標題 名稱: 末日幽靈◆LVfMakax3U [13/12/05(四)16:51 ID:YbSCTd1w] No.6161 2推  
 檔名:1386233508152.jpg-(55 KB, 500x375) [以預覽圖顯示] 55 KB
想起這個
無名氏 : 好似係05年既圖?(goZONSac)(13/12/05 22:53:48)
無名氏 : 期待荃灣大河道(f/IGPd3A)(13/12/08 00:02:04)
無標題 名稱: 無名氏 [13/12/06(五)00:22 ID:FUYtjauA] No.6164   
我第一時間係諗到Rockman

檔名:1385521451836.jpg-(62 KB, 800x600) [以預覽圖顯示]
62 KB有無人可以解釋下 名稱: 無名氏 [13/11/27(三)11:04 ID:UZoOJ5ws] No.5991 11推 [回應]
http://gnn.gamer.com.tw/1/89161.html
點解呢條友唔係做動畫, 又唔係畫漫畫
竟然可以無啦啦變做香港動漫大屍?
無名氏 : 當你錢權勢力關系都達到某個標 你都可以享受記者幫你寫幾篇類似文章(2Y6jPTCA)(13/11/27 11:16:03)
無名氏 : 何故有權有錢?咪玩啦,佢勁嘅係厚臉皮四處勾搭傳媒博曝光率,D外行人唔知內情咪以為佢好勁囉(ni.QAiok)(13/11/27 11:26:47)
無名氏 : 好耐冇追香港動漫發展,有冇人可以簡單講下何故衰過乜?(04NNzHYc)(13/11/27 12:03:51)
無名氏 : 招搖撞騙的神棍一枚(FKgySSpI)(13/11/27 12:34:33)
無名氏 : 磁力王(yBbmkJPU)(13/11/27 12:37:00)
無名氏 : 就好似宅男女神一樣 九唔搭八(JjGwCrMk)(13/11/27 15:51:02)
無名氏 : 請陳某會唔會好過請呢個唔知乜水?(ipx/EdGs)(13/11/27 17:19:27)
Bradley : UrXUiR http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG(QzSmlzUM)(15/08/10 16:53:00)
Bradley : vXyqgL http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG(j18KlGKo)(15/08/13 00:27:57)
Bradley : YZ8u4n http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG(Lcmsjm8g)(15/10/25 08:46:48)
Bradley : s0Zy5U http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG(VD9Vj.cs)(15/10/26 15:27:55)
類別: 文創, 創作, 名人, acg, 網路 [編輯]
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/27(三)12:43 ID:FmM9f7Uw] No.5992 1推  
就跟某彭傑稱自己為台灣之光一樣
巴哈只是收錢做事, 幫給錢的人寫篇文章
只要有錢, 你也可以稱自己做香港之光、K島大師、全職島民
無名氏 : 彭傑是自稱的嗎?點都好起碼人家真的有畫出東西(FKgySSpI)(13/11/27 12:45:38)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/27(三)13:46 ID:AW9yJVFk] No.5993 5推  
何故 跨媒體創作人:作家、編劇、影評人、文化研究員、電台主持,中文大學日本研究學系兼職講師

勉強可以算是「睇動漫大師」…
無名氏 : 中大日研系網可以看不到他的名字呢(w9ZqSmg.)(13/11/27 14:07:09)
無名氏 : URL: http://goo.gl/uzVxOj(w9ZqSmg.)(13/11/27 14:07:40)
無名氏 : 好多都誇大其詞, 搞下網上電台同兼個下職就多個名銜,,,(ff65.0oo)(13/11/27 15:45:44)
無名氏 : 這些頭銜有哪個是正職?(FKgySSpI)(13/11/27 17:23:45)
無名氏 : 神棍(ZIPto1w.)(13/11/27 17:43:55)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/27(三)17:48 ID:HS6Ow5oM] No.5995   
用政治架構來講 ,這傢伙算是功能組別
雖懂行業運作, 但沒有認受性, 也不是幹這行業的

他本行是"講者" 說他是行業大師未免太吹噓
但也不要小看講者這職業.. 有考過西圖的都知道有多難考-___-
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/27(三)18:45 ID:ukBHJxXU] No.5997 2推  
做食家既都唔一定係廚師
無名氏 : 問題係佢明顯連食都唔識,騙下細路就得(ni.QAiok)(13/11/27 18:58:19)
無名氏 : 真係講資格嘅話,傑特個堆明顯好班好多(ni.QAiok)(13/11/27 19:00:21)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/27(三)18:50 ID:kfyyWcU6] No.5998   
>>No.5997
食家最起碼都要識品評食物
呢條蛋散除左寫幾本自稱輕小說, 借乾炒牛河, AKB同aniwave博上鏡之外有做過D乜show俾人睇佢對動漫畫好有研究?
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/27(三)19:06 ID:d2gCzI0o] No.5999   
>>No.5997
你星期六晚去信和是但搵件蛋散都隨時識得多過佢
問題喺呢度
無標題 名稱: 十八 [13/11/27(三)20:35 ID:HAECZu3Q] No.6000 4推  
該如何把腦中的點子尋找到最適合的發表媒介
又該如何和不同的領域進行成功的媒合創作

感覺......其實呢個係講商業既講座.........
無名氏 : 一個從未成功搞出一個成名媒體作品嘅人嚟講點樣做,真係毫無說服力~(AZpZwkyU)(13/11/27 20:46:22)
十八 : 無說服力唔緊要。最緊要係有人落搭比錢......(HAECZu3Q)(13/11/27 23:05:21)
無名氏 : 商學院大把無成功生意既講師啦(w5GSztl.)(13/11/28 00:44:36)
無名氏 : 你去上堂聽理論,同你聽演講分享經驗又係兩回事(zbccQH8I)(13/11/28 00:52:49)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/27(三)21:45 ID:CpHqBkhY] No.6001 3推  
如果沒有何故,
維基百科不會有四百尺條目(笑
無名氏 : 這裡沒有人知道四百尺了,坐回你的時光機吧(vHffJjBw)(13/11/28 21:02:22)
無名氏 : 你不是知道嗎(NNRrHfAE)(13/11/28 23:40:04)
無名氏 : 四百尺關何故咩事? 唔好同我講佢係始創人...個friend呀wwwww(p4DzB2xc)(13/11/29 09:33:04)
無標題 名稱: 末日幽靈◆LVfMakax3U [13/12/02(一)04:11 ID:ldGMLLWo] No.6095 2推  
這問題和為甚麼有人信邪教差不多w
主流媒體就最喜找這種「好像很有名」又樂於答問題的人
本身沒料到,但口才好,面皮厚,有位就"攝"過去
引朋友所言「有光明的地方就有黑暗,有着數的地方就有何故」
不過本身沒甚麼料,空拿著虛位,不是幫倒忙就是沒做事
偶遇成功了的企劃(完全是他人功勞)
但對外人說時又說得言之鑿鑿,好像自己很有功勞似的
拿了一堆虛銜,吹得天花龍鳳,又不是人人都會去查證
如事者令不知情的人以為這人很厲害,又再找他做這做那,成為一個循環
不過因為實際做事時倒米多,從來沒有一團人能和他長久合作,有不少成績做得不錯的企劃都是早期有他的身影,後來就消失無縱
不過江山歷代有人出,總是有人會上當,尤其和主流媒體,政府相關等,他就是有這個本領令外行人以為他很在行,雖然業界中他早成了過街老鼠

這人可以總結為四個字:欺世盜名

至於四百呎…當年因為他多次宣稱自己是四百呎的創立成員(之類),搞到連四百呎的人都要澄清此人和他們無關
無名氏 : 邊到都實有呢種人呢…(.NM81RUs)(13/12/02 06:02:48)
無名氏 : 人不要臉天下無敵嘛(dGKwja.E)(13/12/03 17:36:07)

檔名:1384875425401.jpg-(123 KB, 912x960) [以預覽圖顯示]
123 KB屯門哪裡買PC GAME有信心保證? 名稱: 無名氏 [13/11/19(二)23:37 ID:xoWwRyms] No.5802 1推 [回應]
自從屯市的佳迪關門大吉,我就要在元朗2000fun買game了
但人性本懶,不知道有沒有師兄知道屯門區哪裡有信心保證的PC Game店?
無名氏 : 其實2000fun都叫ok, 最多係出貨/通知遲一兩日(thFt72hI)(13/11/20 17:44:33)
類別: acg, 遊戲, 購物, 屯門, 毒拎 [編輯]
有回應 3 篇被省略。要閱讀所有回應請按下回應連結。
無標題 名稱: 末日幽靈◆LVfMakax3U [13/11/20(三)04:32 ID:w4l9cksI] No.5809 6推  
>>No.5807
剋扣特典,(訂了後)炒賣價格,訂了拖貨/數,二手當新貨……不誠實行商手法要數還是不難
無名氏 : 電腦遊戲也有嗎?我只聽過家機遊戲出現這狀況(ONYvMpSg)(13/11/20 05:10:39)
無名氏 : 之前DIABLO III就有了, 有店舖聲稱代理的賣光了, 加價的是水貨(uoE2HrOM)(13/11/20 07:57:29)
無名氏 : 家機sony因有PlayStation Platinum Shop所以只要有行版就不怕會炒(uoE2HrOM)(13/11/20 08:11:55)
無名氏 : 呢d做法家機比較常見, PC除非真係diablo3, sc2咁超大作先會(thFt72hI)(13/11/20 17:42:28)
無名氏 : PC特典多數只係DLC, 而且通常都包埋入盒所以幾難分拆賣(thFt72hI)(13/11/20 17:43:36)
末日幽靈◆LVfMakax3U : 當年買ASDVD,就聽過有人的海報被扣起(DWdkaFaE)(13/11/22 01:02:19)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/20(三)09:31 ID:EIp5xO0s] No.5816 1推  
就順便問了,

請問屯門、元朗、天水園一帶還有沒有FIGURE、ACG精品店?

莉寶的FIGURE店都只剩幾間貨得好少選擇的
無名氏 : 中華書局動漫世界 MANGA SHOP 剛剛開左元朗分店(BUgTQ4nI)(13/11/20 10:37:15)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/20(三)10:44 ID:BUgTQ4nI] No.5817 6推  
>>No.5809
電腦遊戲比較少吧

因為代理GAME同美版GAME一般唔會好似日本那邊有店頭特典/預約特典.

基本上有咩特典都會包哂係個GAME盒入面,仲有黑紙白字在GAME盒寫明有咩特典 , 想剋扣特典除非爆開個盒同搏個客唔留意個盒入面有咩.

電腦GAME供貨也比較穩定, 這麼多年除了大菠蘿3外, 我無咩見過電腦GAME會炒得起.

二手當新貨...佢D二手GAME既貨源都係一個問題.
我無見過有PC GAME舖或網上商店有做開二手PC GAME回收.
無名氏 : 依家買 Pc game = 買key, 隻碟根本無價值(rVkakaPU)(13/11/20 13:48:48)
無名氏 : 兩睇啦, 隻game20gb樓上的話有時候steam download會慢過你用碟裝(thFt72hI)(13/11/20 17:46:47)
無名氏 : 有好多game用碟裝反而有問題, 有D又要補1st day DLC(ARed0GAg)(13/11/21 09:43:29)
無名氏 : 同埋你買完key再特登買隻二手碟裝咩?(ARed0GAg)(13/11/21 09:45:55)
無名氏 : 屌你digital買另計啦, 成串一路講緊買實體碟你就黎話買key(7Kfk4j.A)(13/11/21 16:07:41)
無名氏 : PC電腦game差唔多全部縛key, 二手碟有春用咩(RP.r0WeA)(13/11/22 06:38:40)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/20(三)12:27 ID:DO0AhkxQ] No.5818 1推  
出張信用卡, 從此唔出街
無名氏 : PC game首發好多時實體平, 60鎂可以平到350左右(rVkakaPU)(13/11/20 13:03:44)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/20(三)13:16 ID:/y5mfs2Y] No.5820 5推  
再順道問問
元朗,屯門區有哪裡能買到PSV的遊戲?
家住天水圍,所知道最近的只有新北江某間,而且還他X的貴
無名氏 : http://asia.playstation.com/hk/cht/support/whereto(uoE2HrOM)(13/11/20 13:38:34)
無名氏 : asia.playstation.com/hk/cht/support/wheretoshop(uoE2HrOM)(13/11/20 13:39:07)
無名氏 : 唔會係最平但唔怕會炒game, 不過之前訂dragon crown連特典周圍都炒就變左最平(uoE2HrOM)(13/11/20 13:42:16)
無名氏 : 我係深水埗某間發售前唔夠7日訂, 佢會check過特典夠數有得比先收訂(uoE2HrOM)(13/11/20 13:46:01)
無名氏 : 不過GE2冇炒我就上左高登買平左$40(uoE2HrOM)(13/11/20 13:48:55)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/20(三)14:34 ID:uoE2HrOM] No.5822 2推  
 檔名:1384929242951.jpg-(28 KB, 480x614) [以預覽圖顯示] 28 KB
借串問一下AC4 PC中文版出面賣緊幾錢
Y拍只見紅堪有280
一陣放工想過黃金買
無名氏 : 已經偷跑了嗎?(正式發售是明天)(/y5mfs2Y)(13/11/20 18:30:30)
uoE2HrOM : 黃金有一間已在賣299(wbd.EMgE)(13/11/21 00:08:48)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/20(三)19:59 ID:q3940j36] No.5823   
Steam Sale, 40hkd一隻大作
Humble Bundle, 40hkd一堆idle game
早買早享受, 遲買省幾舊
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/21(四)02:07 ID:BmXtPh4c] No.5833 1推  
搭車一問
黃金有哪間店出了名黑店/良心?
uoE2HrOM : GAME其實都差唔多, 係中間門口間開放式手法唔太好, 但如果你問電腦可以同你講大唐黑過墨斗(XSF24EcA)(13/11/21 07:53:33)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/21(四)02:54 ID:CWwYAQjs] No.5834 3推  
認真講句,有左STEAM之後,我真係未試過買實體PC GAME
無名氏 : 我會買未來數位的遊戲(掩面(Mq8vcO/M)(13/11/21 08:06:27)
無名氏 : 新game的話實體通常平過steam. 不過衰無pre order bonus囉(7Kfk4j.A)(13/11/21 16:09:18)
無名氏 : 睇下咩game, 有D去game鋪預訂實體都有bonus(RP.r0WeA)(13/11/22 06:36:45)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/22(五)22:24 ID:mNOAO3d6] No.5875 4推  
雖說有點離題,我以前在黃金買NDS就有店拿二手當新品賣。整個
螢幕貼也花了,我是沒運動的肥宅,那家店有2個很高大的店員只好買下來,玩了2周壞了。之後打聽過黃金二手當新品其實很常見。
無名氏 : :o) 你自己咁買怪邊個?(RGztZgEY)(13/11/23 00:20:34)
無名氏 : 咁都買*(RGztZgEY)(13/11/23 00:20:45)
無名氏 : 佢又無落閘放狗,門口又人來人往, 驚佢食左你咩(yC.mDBSE)(13/11/23 13:48:51)
無名氏 : σ`∀´)σ UCCU(9cpUD5/I)(13/11/23 23:41:40)

檔名:1383800330955.jpg-(401 KB, 856x700) [以預覽圖顯示]
401 KB突工隊:向時代妥協 龍城要結業 名稱: 無名氏 [13/11/07(四)12:58 ID:Pta1Iogs] No.5560 1推 [回應]
漫畫銷售相關行業應被淘汰?

網絡科技先進,大家也可以在網上看連載,現在有多少人肯持續破費購入漫畫?

雲起執完一間又一間,龍城結業,出版社又話顧客購買力不足而令單行本頻頻斷尾,形成惡性循環

為甚麼香港人就唔能夠學習日本人,願意為所得到的服務付出

-

http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/breaking/20131106/51876584

美好的,沉殿了,沒有火花,寧願不要燒。九十年代,漫畫業火紅火綠,十八區龍頭之一的龍城漫畫店,分店開完一間又一間。千禧年後的網絡世代,每格每圖被免費複製及消化,買書人少,分店執完一間又一間。被譽為沙田市中心最後一間龍頭漫畫店的「龍城」好運中心總店,下月終亦要說再見。
無名氏 : 大家都喜歡免錢的ACG不是?(看看以前的NDS和PSP有多少人入正?更別說動漫了)(Y7c.luGw)(13/11/07 16:57:11)
類別: 創意工業, acg, 漫畫, , , 自然現象, 市場經濟 [編輯]
有回應 19 篇被省略。要閱讀所有回應請按下回應連結。
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/12(二)23:53 ID:09IxTQZc] No.5661 4推  
個人拙見,如有得罪請見諒。

基本上大部份港人都認為,娛樂這東西可以的話是不應該付出的。
這是像音樂、電影、動漫畫等等低落的原因。可以免費得到的還去付錢,傻的嗎?

不知道大家有沒有經歷過,花幾百元買個正版遊戲,身邊就會有人嗆你富貴。我以前還經常與人交往的時候,遇到很多這種事情。

生活貧窮的人不在話下(他們因為各種原因,導致沒法把錢用在自己身上。),連背著名牌的都會嗆你。只因這不是他們的主要娛樂途徑。他們只會認為你買的是沒必要的廢物。


另外,香港ACG一直抬不起頭......這個怎樣說也說不完。同人的小圈子、政治、市民與商家(重點)的不重視、人們對本地作品的輕蔑、比賽的黑箱作業,加上神抄之輩的出現。

加上喜歡ACG的人大部份只對日本勃起,我不只一次聽到有人說自己的祖國是日本、每月花錢乘飛機到日本的行為是"回祖國探親"等等的說話。

香港不是沒有人才,不少大手的技術都揚威海外,但是他們只著重台灣和日本市場,加上之前的CWHK36事件,更加不用期望他們的回頭。
無名氏 : 大部份人認為音樂、電影、動漫畫之類免費和付錢所得到的"內容"一樣(不是指畫質之類),那為什麼要花錢?(eondgibE)(13/11/13 10:10:32)
無名氏 : 同時~買A貨名牌被發現會被人酸,但玩盜版沒人酸你還視為"精明"選擇(eondgibE)(13/11/13 10:13:11)
無名氏 : 槍打出頭鳥,見你肯俾錢買game買漫畫,唔願俾錢既人自然會自卑心作祟,恥笑有擔當既人(uYCbKGqo)(13/11/13 13:03:54)
無名氏 : 為什麼要在意錯誤價值觀的人的眼光? 要說服他們改變的話就要先自己做起(fBpL3hNU)(13/11/17 01:19:00)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/13(三)00:02 ID:57mA0q9U] No.5662   
>>No.5661
我想是交友圈子的問題?
我身邊的人倒很樂於用錢買娛樂,特別是已經出社會後這傾向更厲害
只是我們都很懶,所以很會買下載版lol
想玩pokemon XY?上任天堂e shop吧
想玩GTA5?上PSN
想聽歌又不想買碟?iTunes
想看香港沒代理的日版漫畫?Kindles幫你

這個年代真的超方便的
雖然我還是喜歡看實體漫畫,所以看到這消息很傷心T^T
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/13(三)08:44 ID:G92iWrlg] No.5665   
>我想是交友圈子的問題?
物以類聚
我身邊大部份同好(不論男女)都係寧願食幾星期白飯,都要買千幾蚊一隻嘅Figure,入成套BD DVD,成屋漫畫輕小說雜誌.....
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/14(四)10:31 ID:1Cd8lOhI] No.5680   
>>平行進口
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/14(四)11:25 ID:hjT.d95M] No.5681 3推  
我的觀點是:
租金上升,無法置疑,但想說我重點是香港眾多人士的想法已經被扭曲了,
覺得有布卡,我幹嗎買實體書,反正爛書這麼多,看看掃圖就好(海X王,火滾撚樣),
以前還有什麼買遊戲機=不用錢買遊戲才是合理的歪理,PSP的遊戲出了卻還沒放ISO就亂吵一通的反映香港人的想法根本扭曲了,連神抄之輩也大量人士支持賺錢就好的根本沒希望,現在漫畫鋪倒閉只是第一步,再走下去就是遊戲店,因為你去叫別人花錢買正版遊戲根本沒可能,整天說沒有破解我就不買的人,完全導致行業萎縮,

鋪租的話全港其實要平租的也有,頂多不是人流最旺的地方,反正ACG的都是小眾興趣,就算地點格涉也沒問題,問題是根本沒營業額,連最會消費也不介意店舖是否在人流高地方的學生群都不再投身ACG興趣,因此我覺得租金上升不是唯一原因,至小龍城告訴了我們租金相對便宜之下亦無法捱,主因是大家的價值觀扭曲了,覺得看漫畫就是免錢,要錢的就是不該

最後,我覺得香港很可悲,普世覺得合理的事在香港就變得不合理,反之亦然,

要說我的話,我喜歡就會買,不喜歡的連看都不會看,做事原則就是不是黑就是白,沒有灰,沒有中立
無名氏 : 我倒覺得遊戲店已經踏出了破解的問題, PS4和 WII U等新一代主機都出了, 上一代也沒有完美破解(IInm..BU)(13/11/14 12:03:37)
無名氏 : 其實縱觀第三代主機及第二代掌機的銷量及遊戲店總數就已經很悲哀,我個人很贊成沒破解版!(hjT.d95M)(13/11/14 12:09:42)
無名氏 : 另外 現在一堆遊戲商也轉型開發線上對戰遊戲了 即使有破解還是玩不了線上對戰(Dt0IuVew)(13/11/14 12:38:40)
無標題 名稱: 末日幽靈◆LVfMakax3U [13/11/14(四)13:04 ID:4e9GG01Y] No.5689 5推  
 檔名:1384405477522.jpg-(517 KB, 730x547) [以預覽圖顯示] 517 KB
>你家有多大
就9x呎的空間堆滿書
放到沒位可放時,就附圖那樣床上一層書,再鋪床墊
為了維持漫畫,大部份ACG消費都能砍則砍了(生活費則是早就砍掉)

>Harpuia
一般正職+兼職(外稿)
只是把從漫畫得到的錢回饋到漫畫上而已

>那雲起是怎樣入台版漫畫的...?
以我所知他最少被海關掃過三次,有多沒少,每次都罰到六位數

>但是價錢有很貴嗎?
以隨手拿起長鴻一本標價NT120的漫畫為例
來貨價大概NT90,折算港幣23.6元,雲起賣36元
在過去未有前面貼那條例時
一本標價NT120的漫畫,雲起賣28~30元
(港幣兌台幣,長期在1:4上下游走)

就算賣價上升,仍然補貼不了三五不時被海關告和租金上升的問題
雲起也是苦苦經營,我完全能理解他們為何要賣這麼貴

P.S 話得說回來
信和雲起的鋪位,推算租金最少7萬一個月
理據是同樣是二樓電梯旁一間只有它一半大小不到的店租金,最近一次續租開價3萬5…


當然,如前面所說
海關並不是唯一原因,甚至不是主要原因
不過其他因素像習慣改變,網上漫畫,租金上升之類
大家都說得七七八八
我只是再提出一個未必人人留意到的因素而已
無名氏 : 看到你一整床的畫就想起我從前也是這樣的,把看過的漫畫積在家裡(XlESjmJc)(13/11/14 16:23:21)
無名氏 : 但現在發現有很多根本看過一次就不會再看,所以除了幾部特別喜歡會留下之外,(XlESjmJc)(13/11/14 16:25:40)
無名氏 : 其他果斷丟掉...卡布什的當然也有用,但只會用來看某幾部,原因是等不了那麼久一期(XlESjmJc)(13/11/14 16:28:30)
無名氏 : 當然那幾部都是會再買單行本,看完還會保留的那幾部(XlESjmJc)(13/11/14 16:30:01)
無名氏 : 今天剛在信和一樓電梯旁的店買了本漫畫,NT$130,HK$38。sign(ukj4eaWY)(13/11/15 21:24:27)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/14(四)13:33 ID:4y23ok.Y] No.5692 1推  
>>No.5578
這個時候我倒是認為網上漫畫有正面的用途

因為網上可以看所以我可以丟一些比較沒那麼重要的漫畫,

留空間來支持新漫畫

你的做法口口聲聲說愛漫畫,但只是覺得買了要丟蝕本,

亦不給機會給新作品,令漫畫業加速沒落
無名氏 : 支持數位版付費就好了,跟steam一樣(3g/f3NEc)(13/11/16 15:41:44)
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/17(日)23:27 ID:8U2k8IFc] No.5764 1推  
>>No.5692
數位版的確是好
但出版商必須追上日本的連載速度和正確的翻譯
試問有幾多出版商會咁做
有時網上睇漫畫先至係令人知道有其存在的方式
如果大家都唔去睇網上翻譯組既熟肉
唔會見到再有人去漫畫同輕小說店買值得收藏既作品
要等到出版商單行本黎到香港,一個月?一年?或永遠都唔會有?
同樣道理可應用在動畫周邊上
在法律,上網下載動畫黎睇的確是犯法
但有冇諗過有網上熟肉反而香港先至有動畫周邊市場
無名氏 : 冇錯, 一堆輕小代理都係跟新番黎出(lpiRbLeY)(13/11/18 00:48:53)
無標題 名稱: 末日幽靈◆LVfMakax3U [13/11/18(一)02:56 ID:1XuGWj.Y] No.5766   
>>No.5764
代理拿不到週邊的分成,對他們來說賣書就是唯一途徑
雖然也有連週邊權一起代理的例子
但一來只有大作才有信心能賺回來,二來就算是大作在原版週邊的競爭下,代理商自行製作的商品真是沒甚麼優勢
另外,代理似乎仍然停留在「賣軟體版會加速盜版流行」的思維模式,要他們考慮電子檔是想太多了
日本有一種服務是代你把書拆開並掃瞄成電子檔給你
店舖有一台機械可以快速解體並掃瞄實體書
因為店舖本身不儲存電子檔,書本是客人提供,使用者本身也只會有一個合法複製,沒有版權問題(最少店家沒有,客人拿到電子檔後怎利用是他的事)
不過香港好像沒這種服務,原因是以沒空間為理由不買書看網上掃圖的人,絕大部份都對這種服務不表興趣
無標題 名稱: 無名氏 [13/11/18(一)09:57 ID:A.7kgXMs] No.5767 1推  
 檔名:1384739860557.png-(2170 KB, 2034x1108) [以預覽圖顯示] 2170 KB
話說iTunes日Store有單行本漫畫賣

不過以HK Store目前對非本地/北美出品嘅更新進度來睇...
無名氏 : 註冊日本帳號,上Y拍買日本ITUNES幣(wU8MIiTI)(13/11/18 16:55:32)

檔名:1381633026369.jpg-(1152 KB, 1400x1050) [以預覽圖顯示]
1152 KB有多少香港島民有玩ACVD呢? 名稱: 無名氏 [13/10/13(日)10:57 ID:R2xSHOlM] No.5016 13推 [回應]
前一陣子訂了日版Armored Core Verdict Day,明天就能拿到
有多少香港島民有 聽過/玩過 這個系列呢?
有的話就來戰個痛快吧!!!有加入小隊嗎???

不論是AC這個系列還是附圖的系列
小時候玩過之後就很迷呢~ Gumdom什麼的反而沒很喜歡
無名氏 : 你迷的不是機械人 是工口(AmRIh0Cc)(13/10/13 16:15:13)
無名氏 : (╬゚д゚)<附圖那個我小時候玩的是全年齡版!(R2xSHOlM)(13/10/13 16:20:00)
無名氏 : 朋友買了 一向的難玩(j9MoS1ys)(13/10/13 17:31:23)
無名氏 : 舊世代RAVEN路過,因為無P$3所以新世代的未玩過. . .(HQl4eU4Q)(13/10/13 17:43:10)
無名氏 : 是買了附圖還是ACVD , 或者AVCD ?(LJaZgl3s)(13/10/13 17:44:12)
無名氏 : 新世代的不是raven!(gVflDV7I)(13/10/13 20:04:34)
無名氏 : 咁新世代又應該點稱呼啊. . .(jKjNGLPc)(13/10/15 00:04:34)
無名氏 : 4代系列->駕駛員=LINKS;機體=NEXT ; 5代系列->無特定,主角被稱傭兵(kjdLzWgI)(13/10/16 03:43:10)
無名氏 : 對技術超卓的傭兵(玩家)可以稱為"Dominant"又或者"Irregular"(kjdLzWgI)(13/10/16 03:47:56)
無名氏 : op圖睇錯以為係人妻續篇...(LS0XV6S6)(13/10/19 12:30:51)
無名氏 : BALDR SKY ZERO的原畫的確就是 人機系列 的作者 綱島志朗(Ehp.Z.2A)(13/10/19 14:39:18)
原PO : 目前破了咲良線NE, 果然有強○、凌○劇情, 可以合理懷疑原畫=劇本(汗)(Ehp.Z.2A)(13/10/19 14:42:44)
原PO : 劇情很一般, CG方面沒有綱島上一作(人機18X那)實用 不過女角的表情很喜感就是了(Ehp.Z.2A)(13/10/19 14:44:33)
類別: acg, 遊戲, 射擊遊戲, 遊戲約戰 [編輯]
無標題 名稱: 無名氏 [13/10/14(一)15:05 ID:jPJuVc9o] No.5054 1推  
game 已在手, 有玩AC的香港島民真少
無名氏 : 看某G壇其實都不少,不過看起來PS3,XBOX版一半半(kjdLzWgI)(13/10/16 03:39:21)
無標題 名稱: 無名氏 [13/10/16(三)03:36 ID:kjdLzWgI] No.5109 4推  
 檔名:1381865816544.jpg-(364 KB, 1500x1500) [以預覽圖顯示] 364 KB
>>No.5054
因為中英文版的出現累事
中英文版=亞洲行貨出現(尤其是今次VD同日推出)令日版出貨量減少(而且只有水貨
偏偏本身AC系列的支持者大多玩開日game
中英版還要是跟日版的分server

為了大家熟人可以一起玩,人人都想買日版
結果中英版=行版一出第2天即平$100,至今一直跳樓沒停
反之日版因為出貨少又沒有行日又多人搶,現在全城沒貨之餘,店家都表示就算有貨都最少$540起跳(倒是日限還有少量店家炒賣

所以"中英文版做行貨"永遠是廠商玩家兩面不討好的倒米行為
不知道為什麼還要搞下去(不只AC系列

PS.利申(?):由3SL開始接觸AC,當時很早就買下PSP就是為了玩ACFF
PS2. 圖片才是ACVD的封面
無名氏 : 當時不知道中英版是同日出而沒有訂日版,現在跟朋友們在呆等日版返貨...(kjdLzWgI)(13/10/16 03:38:13)
無名氏 : 分Ser真是一大失敗= =(SxItqqKE)(13/10/16 06:13:39)
無名氏 : 淨係玩過5 明明已經少人玩都夠膽分ser online死機bug 真係唔玩好過玩(k9pADR8w)(13/10/16 14:41:00)
無名氏 : 問題不在中英文版做行貨,而是分server,如果沒有分server最少可以去多很多貨.(rjJUSN2E)(13/10/17 19:40:06)
無標題 名稱: 無名氏 [13/10/17(四)05:35 ID:..mTMSYQ] No.5138   
原po表示 目前加入了一個香港的深夜團, ACVD日版的玩家果然不少, 晚上都可以秒連
無標題 名稱: 無名氏 [13/10/19(六)01:50 ID:yCgyH2Qc] No.5170   
大慨是日本嫌外地連入延遲大
影響本地玩家的遊戲體驗...
話說日本本來就不歡迎海外網民
看那一大堆地區限制

中英版玩家路過
出戰能遇到對手真是要燒香還神=.=
無標題 名稱: 無名氏 [13/10/19(六)07:01 ID:Ehp.Z.2A] No.5171 1推  
>>No.5170
原PO表示: 以前玩PSO2的時候, 有一堆大陸人在洗頻「釣魚台是中國的」(簡體)

這可能也是一種因素吧...
無名氏 : 下聯:蒼井空是世界的(MqzHKXXA)(13/10/19 19:01:33)

檔名:1379136480667.png-(847 KB, 675x900) [以預覽圖顯示]
847 KB萬眾矚目!神抄之塔 遊戲 正式在 Android 和 iPhone 登錄! 名稱: 無名氏 [13/09/14(六)13:28 ID:QTqpwnCM] No.4385 8推 [回應]
萬眾矚目!神抄之塔 遊戲
正式在 Android 和 iPhone 登錄!
無名氏 : wfc(LXPjO2BI)(13/09/14 14:39:05)
無名氏 : 樓上不care的話可以選擇不留言的(vBDQkUBc)(13/09/14 14:58:19)
無名氏 : wfc(B2VFmvTU)(13/09/14 15:36:21)
無名氏 : wfc(LxCVyaN.)(13/09/14 20:28:27)
p : wfc(N01cBVKg)(13/09/14 20:58:52)
無名氏 : 小的不才..."wfc"高登梗來的嗎?(vBDQkUBc)(13/09/14 21:49:44)
無名氏 : wtf(xBXFT9oU)(13/09/15 03:52:09)
無名氏 : who fucking care(jN09XsHc)(13/09/15 16:34:38)
類別: acg, 遊戲 [編輯]
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/14(六)14:00 ID:oBjfyDjk] No.4386   
LOL,我玩神抄多過玩PAD
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/15(日)01:08 ID:bW1fFxn2] No.4398   
堅有誠意,d招名笑死我lol
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/15(日)01:33 ID:6tATIN3k] No.4400 4推  
 檔名:1379180023983.jpg-(43 KB, 720x576) [以預覽圖顯示] 43 KB
神魔同p&d都係好遊戲黎.做乜搞到下下都要嗜住晒姐
無名氏 : 沒什麼的,就「本地原創」四字罷了(nHGEZcqY)(13/09/15 09:58:33)
無名氏 : 本☆地☆原☆創☆(xT5hCNsc)(13/09/15 11:20:04)
無名氏 : 無"原創"二字應該無咁大反感, 雖然我有玩tos LOL(jN09XsHc)(13/09/15 11:23:26)
無名氏 : 無恥罷了(4.Au7Ttc)(13/09/15 18:39:01)
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/17(二)01:51 ID:SY.SW.Iw] No.4450 3推  
我忽然想起了當年「永邦原創風行」抄鳥之詩事件
那時一眾宅宅不是義憤填膺嗎?(笑
無名氏 : 鳥之詩是國歌,神聖不可侵犯;PAD?WFC?(6XPRdtpQ)(13/09/17 08:56:46)
無名氏 : 只不過是最近有班高登仔把"WFC"文化帶了過來而已,這個串就是已經亂了無法正常討論的了(IQxowc5M)(13/09/17 09:51:07)
無名氏 : WFC其實是外國文化(3h5iru56)(13/09/17 09:53:05)
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/17(二)12:32 ID:RSc0UTtc] No.4456 1推  
 檔名:1379392351790.jpg-(31 KB, 486x353) [以預覽圖顯示] 31 KB
連WFC都未知係乜, 講網絡文化真係晒9氣

高登所謂"問題"就係一班覺得好威威既潮童小學雞,
將D次文化攞黎揚, 比D無網絡文化認識既人評頭品足
無名氏 : wfc(X5MAifYU)(13/09/17 21:57:15)
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/17(二)13:12 ID:6XPRdtpQ] No.4457 2推  
咁講中文囉

我理尻得你
無名氏 : "邊撚個得閒理" 多人用D(RSc0UTtc)(13/09/17 13:29:08)
無名氏 : "關我撚事"更多吧(1mon0ojk)(13/09/17 18:56:57)
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/17(二)13:42 ID:0neMrWDc] No.4458 1推  
變咗做討論咩叫WFC
無名氏 : wfc(IC3WmE96)(13/09/17 18:57:11)
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/17(二)21:38 ID:VwwPpnRI] No.4468 3推  
 檔名:1379425101082.jpg-(30 KB, 334x480) [以預覽圖顯示] 30 KB
WFC咩係WFC姐 講番正題啦
無名氏 : wfc(FHkF3F4s)(13/09/18 02:15:56)
無名氏 : Watucky Fried Chicken 華得基家鄉雞(QUF.fO6Q)(13/09/18 18:05:10)
無名氏 : who fuck cats(z1HeO0UE)(13/09/18 18:14:40)
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/18(三)09:05 ID:34sYdFgQ] No.4486   
關我撚事
無標題 名稱: 無名氏 [13/09/19(四)22:05 ID:8kuTc0GI] No.4524   
不過一開始打蝗蟲笑咗w

第一頁[1] [2] [3] [4]
<NOFRAMES>